หมอลักษณ์ ฟันธง ! 2012 โลกไม่แตกชัวร์

หมอลักษณ์ ฟันธง ! 2012 โลกไม่แตกชัวร์

หมอลักษณ์ ฟันธง ได้กล่าวถึง 2012 วันสิ้นโลกไว้ว่า 2012 นี้ โลกไม่แตกอย่างแน่นอน เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่น คำสอนขององค์พระศาสดาจะคงอยู่คู่โลกาไปกว่า 5,000 ปี