กราบหลวงพ่อรวย วัดตะโก อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

กราบหลวงพ่อรวย วัดตะโก อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดตะโก ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2345 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. พ.ศ. 2541 เริ่มก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ เมื่อปี พ.ศ. 2557