อานิสงส์ ของการ บวช

อานิสงส์ ของการ บวช

บุตรชายเวลาที่อุปสมบทบรรพชาหรือ บวช นั้น บิดามารดาไม่ทราบ แต่บิดามารดาย่อมได้ อานิสงส์ นั้นโดยสมบูรณ์ การอุปสมบทบรรพชาจึงจัดว่าเป็นกุศลพิเศษ