ทาสีบ้าน ให้ถูกต้อง ช่วยเสริมฮวงจุ้ย

ทาสีบ้าน ให้ถูกต้อง ช่วยเสริมฮวงจุ้ย

ทาสีบ้าน ช่วยเสริมสง่าราศีของที่อยู่ และมีส่วนช่วยเสริมฮวงจุ้ยของบ้านนั้นๆ ทั้งนี้ต้องอาศัยหลัก 5 ธาตุ สัมพันธ์กับทิศทางของหน้าบ้านหลังนั้นๆ