หลวงพ่อปากแดง วัดพราหมณี จ.นครนายก

หลวงพ่อปากแดง วัดพราหมณี จ.นครนายก

วัดพราหมณี มีพระประธานศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นที่เคารพนับถือกันอย่างกว้างขวาง มีชื่อว่า ” หลวงพ่อปากแดง ” เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ