ไฝ บอกนิสัยหนุ่มข้างกาย

ไฝ บอกนิสัยหนุ่มข้างกาย

อยากรู้ว่า หนุ่มข้างกายมีนิสัยใจคอเป็นอย่างไร ลองสังเกตุ ไฝ บนร่างกายของเขาดูครับ ซึ่งแต่ละส่วนนั้นสามารถบ่งบอกนิสัยความเป็นตัวตนของเค้าได้