ไหว้เทพเจ้าปี 55

Home / ดูดวงรายปี / ไหว้เทพเจ้าปี 55

 Horoscope.mthai มีเรื่องของเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยมาฝากกัน ซึ่งมีความเชื่อกันว่าเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย จะบันดาลความสุขความทุกข์ให้เกิดแก่ใครนั้น ก็ขึ้นอยู่กับเมตตาของท่าน หากใครมีเกณฑ์ชะตาที่ดีอยู่แล้วจะได้ดียิ่งขึ้น หากใครมีดวงชะตาที่ไม่ดีทำอะไรก็มีปัญหาติดขัด ก็อธิษฐานขอพรจากท่านให้ช่วยปัดเป่าทุกข์ภัยให้


ดังนั้นในแต่ละปีจึงมีผู้คนไปกราบไหว้บูชาขอพร ต่อเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย โดยเฉพาะ “ท่านที่เกิดปีชงกับองค์ไท้ส่วย ปีทับไท้ส่วย ปีร่วมชงไท้ส่วย ปีเฮ้งไท้ส่วย ปีไห่ไท้ส่วย ปีผั่วไท้ส่วย” ต่างก็มีอิทธิพลร้ายต่อดวงชะตาทั้งนั้น ส่งผลต่อร่างกายให้เจ็บป่วยง่าย จิตใจไม่เป็นสุข การงานการหยุดชะงัก การลงทุนเสียหาย ทะเลาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัว   คดีความ ผิดหวังในความรัก หรืออาจจะหนักขึ้นถึงขั้นเลือดตกยางออก กระทั่งถึงแก่ชีวิต โดยเมื่อท่านทราบว่าในปีนี้ดวงชะตาของท่านตกอยู่ในเกณฑ์ใดรูปแบบใดรูปแบบ หนึ่งท่านสามารถเดินทางไปไหว้สะเดาะเคราะห์ฝากดวงชะตากับองค์ไท้ส่วยเอี๊ย ด้วยตนเองต่อเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยได้ที่ วัดจีนใกล้บ้านคุณที่มี “องค์ไท้ส่วยเอี๊ย” ประดิษฐานอยู่ ท่านที่มีปีเกิดที่ชงกับปีนี้ และควรไปไหว้ องค์ไท้ส่วย” คือ ท่านที่เกิดปี ดังต่อไปนี้

1.    ดวง ปี 2555 คนเกิดปีจอ (สุนัข) ชง (ปะทะ) โดยตรงกับเทพเจ้า “ไท้ส่วยเอี๊ย” และเป็นอริกับปีมะโรงโดยตรง
2.    ดวง ปี 2555 คนเกิดปีมะโรง (มังกร) ทับไท้ส่วย และยัง “เฮ้ง(เบียดเบียน)” กับปีมะโรงเองด้วย
3.    ดวง ปี 2555 คนเกิดปีฉลู (วัว) ปีร่วมชงไท้ส่วย และยัง “ผั่ว(แตกแยก)” กับปีมะโรงด้วย
4.    ดวง ปี 2555 คนเกิดปีมะแม (หนู) ปีร่วมชงไท้ส่วย
5.    ดวง ปี 2555 คนเกิดปีเถาะ “ไห่ (ให้ร้าย)” กับปีมะโรง
ห้ามไปเป็นเจ้าภาพหรือเข้าร่วมพิธีทั้งงานมงคล(แต่งงาน) และอัปมงคล(งานศพ รวมถึงการเยี่ยมไข้คนป่วยด้วย) แต่ถ้าหากไม่สามารถเลี่ยงได้ก็ขอให้ละเว้นการไปดูศพเวลาฝังศพ(เผาศพ) หรือแม้แต่การส่งศพ และควรติดกิ่งทับทิมไปด้วย พร้อมทั้งเตรียมน้ำใส่กิ่งทับทิมไว้ด้วยสำหรับล้างหน้าก่อนที่จะเข้าบ้าน เมื่อกลับถึงบ้านหลังจากไปร่วมงานกลับมาแล้ว เพื่อป้องกันสิ่งอัปมงคลต่างๆ จะปะทะให้เจ็บป่วยได้คือ ท่านที่เกิดในปีนักษัตร ดังต่อไปนี้
1.    ดวง ปี 2555 คนเกิดปีจอ
2.    ดวง ปี 2555 คนเกิดปีมะโรง ท่านที่เกิด ปี 2471 (อายุ 84ปี) ปี 2531 (อายุ 24ปี)
3.    ดวง ปี 2555 คนเกิดปีมะแม ท่านที่เกิด ปี 2462 (อายุ 93ปี) ปี 2522 (อายุ 33ปี)
4.    ดวง ปี 2555 คนเกิดปีฉลู ท่านที่เกิด ปี 2480 (อายุ 75ปี) ปี 2504 (อายุ 51ปี) ปี 2540 (อายุ 15ปี)

 


วิธีบูชาเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย
จุดธูป 9 ดอก ไหว้พระประธานในวัดก่อน (ปักธูปกระถางละ 3 ดอก) จากนั้นจึงไปไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย จุดธูป 3 ดอกวิงวอนขอพรท่าน ให้ท่านช่วยปกป้องคุ้มครองจากภยันอันตรายต่างๆ ที่ท่านอาจประสบพบเจอในปีนี้ จากหนักให้กลายเป็นเบา จากเบาก็ให้มลายสูญสิ้นไป

 

คำอธิษฐานขอพรไหว้เทพเจ้าไท้ส่วย
วันนี้ตรงกับวันที่…เดือน…..พ.ศ. … ข้าพเจ้าชื่อ….นามสกุล…..วันเดือนปีเกิด….ที่อยู่………………………
ขออัญเชิญเทพเจ้า “แผ่ไท่ไต่เจียงกุง” โปรดเสด็จมารับเครื่องสักการบูชาทั้งหลาย เมื่อรับแล้วโปรดประทานพรให้ข้าพเจ้าและครอบครัวประสบแต่สรรพสิริมงคล มีความสุขความเจริญก้าวหน้าอุดมด้วยโชคลาภ ทำมาค้าขึ้น เงินทองไหลมาเทมา ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย สิ่งอัปมงคลทั้งหลายอย่าได้แผ้วพาน ขอให้สมความปรารถนาด้วยมงคลทั้งปวงเทอญ

อย่างไรก็ดี ถ้าเป็นของตนเองให้ ปัดตั้งแต่ศีรษะลงมาจนสุดแขน 12 ครั้ง แต่บุคคลอื่น ก็ไม้ต้องทำพิธีปัดตัว แต่ให้กระทำโดยปัดเสื้อของบุคคลนั้นแทน ขณะปัดตัวให้กล่าวว่า “บังเกิดแต่สิ่งรุ่งเรืองก้าวหน้า สิ่งอัปมงคลให้ปัดเป่าหายไป”ก็เป็นอันเสร็จพิธี ของเซ่นไหว้ต่างๆ ถวายให้วัดไม่ต้องนำกลับบ้าน

บทความ  อ . ตั้ม  ศรีนเรศพยากรณ์

ดูดวงปี 2555

ขออนุญาตใช้เนื้อหา