ดูดวง ทายนิสัย จาก ลายมือ การ เขียนหนังสือ

Home / ดูดวง-ทายนิสัย / ดูดวง ทายนิสัย จาก ลายมือ การ เขียนหนังสือ

ดูดวง ทายนิสัย จาก ลายมือ การ เขียนหนังสือ

ดูดวง ทายนิสัย ลายมือ เขียนหนังสือ

เขียนโย้หน้า โย้หลังไม่เป็นระเบียบ  หรือเล่นหางหวัดจนเกินไป
เป็นคนใจโลเลไม่หนักแน่น มักง่ายทำงานแบบขอไปที  ทำงานใช้สมองไม่เก่งเท่ากับการใช้แรง  มือหยาบทำงานไม่ปราณีต  ความคิดผันแปรอยู่เสมอ หาความแน่นอนไม่ได้เลย

เขียนหนังสือหวัด เล่นหางโย้หน้าโย้หลัง
เป็นคนใจร้อน วู่วาม  โมโหง่าย เอาแต่ใจตัวเองชอบทำอะไรเสี่ยงๆ  มุทะลุขาดความยั้งคิด  เอาแต่ใจตัวเอง ทำอะไรค่อนข้างมักง่าย  รักความเป็นอิสระ  และเกลียดคนประจบสอพลอตลบแตลง

เขียนหนังสือไม่มีหัว
เป็นคนใจร้อนวู่วาม  มักง่าย  ขี้เกียจ  ชอบการทำอะไรคั่งค้าง  สะเพร่า ใจเร็วด่วนได้แต่สติปัญญาไวและเอาตัวรอดเก่ง  ไม่ถนัดงานศิลปะแต่เก่งในด้านการติดต่อสื่อสาร  มีความคล่องตัวค่องข้างสูง  ไม่ชอบกฎระเบียบ

เขียนหนังสือตัวใหญ่ และเล่นหาง ช่องไฟห่าง
เป็นคนจิตใจกว้างขวาง  มีน้ำใจ  ชอบการช่วยเหลือผู้อื่นมักทำคุณใครไม่ขึ้น  ใจนักเลยเชื่อคนง่ายและประมาทเลินเล่อ ใช้จ่ายเงินทองไม่ระวังตัวต้องมีคนคอยช่วยควบคุมจึงจะดี

เขียนหนังสือเป็นระเบียบตัวตรง  เอนบ้างเล็กน้อยแต่ดูเป็นระเบียบส่วนงาม
เป็นคนสุภาพอ่อนน้อม  อารมณ์เย็น  จิตใจดีฝีมือประณีต  รักสวยรักงาม  เป็นคนประหยัดรู้จักหารู้จักใช้  เลือกคบแต่คนดี มีความถนัดในด้านศิลปะ ดนตรี  เจรจาอ่อนหวาน  เป็นที่รักของคนทั่วไป

เขียนหนังสือตัวกลม  ช่องไฟเป็นระเบียบเรียบร้อย
เป็นคนที่ค่อนข้างพิถีพิถัน  เจ้าระเบียบ  นิสัยเจ้าชู้  ใจนักเลง  ชอบการคบคน อารมณ์หวั่นไหว เปลี่ยนแปลงได้ง่าย

เขียนหนังสือมีหัว
เป็นคนสุขุม  ชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  ชอบงานด้านศิลปะ  ดนตรี  ขับร้อ ง  นิสัยน่าคบหา  รักเพื่อนฝูง  ชอบความถูกต้องเที่ยงธรรม

ขอบคุณที่มาบทความจาก www.goosiam.com