สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตาอายุ กับ งานบูชาดาว 9 นพเคราะห์

Home / ปักหมุด เรื่องเด่นดูดวง, เรื่องเด็ดดูดวง, เรื่องเด่นดูดวง / สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตาอายุ กับ งานบูชาดาว 9 นพเคราะห์

งานบูชาดาว นพเคราะห์ วัดเขตต์นาบุญญาราม

อ.คฑา ชินบัญชร และดาราเข้าร่วมงาน

งานบูชาดาว9นพเคราะห์
งานบูชาดาว9นพเคราะห์

ทิ้งทวนเทศกาลตรุษจีน หรือวันขึ้นปีใหม่ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน Horoscope.mthai.com ขอปิดท้ายด้วยงานบุญ เสริมดวงเฮง ใน งานบูชาดาว9นพเคราะห์ เสริมมงคล จัดขึ้นที่วัดเขตร์นาบุญญาราม หรือวัดญวน ใน อ.เมือง จ.จันทบุรี

สำหรับการไหว้บูชาดวงดาวนพเคราะห์นั้น เป็นพิธีกรรมโบราณสืบทอดมาจากชาวญวน เริ่มแพร่ขยายเข้ามาในไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ปัจจุบันหลงเหลือพิธีไหว้บูชาดวงดาวเพียงแห่งเดียวในไทยคือที่ วัดเขตต์นาบุญญาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี เป็นพิธีทางศาสนาของจีนนิกายและอันนัมนิกายร่วมกัน ซึ่งมีความเชื่อว่าการไหว้ดวงดาวเป็นการเสริมดวง ต่ออายุ และสะเดาะเคราะห์ โดยพิธีนี้จะมีเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น โดยสืบสานพิธีนี้มานานกว่า 180 ปีแล้ว

งานนี้กูรูอย่าง อาจารย์คฑา ชินบัญชร ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ชวนเพื่อนในวงการอย่าง ไก่ – วรายุฑ มิลินทจินดา, กอบสุข จารุจินดา, ก้อย – ปาริฉัตร ไพรหิรัญ และ เมย์ – พิชย์นาฎ สาขากร ร่วมงานบูชาดาว 9 นพเคราะห์เสริมสิริมงคล โดยได้รับการต้อนรับจาก องพจนกร โกศล เจ้าอาวาสวัดเขตร์นาบุญญาราม จังหวัดจันทบุรี นายธวัชชัย อรัญญิก ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมกับประชาชนที่มาเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

งานบูชาดาว วัดเชตร์นาบุญญาราม (14)

พิธีบูชาดาวนพเคราะห์

งานประจำปีของวัดเขตร์นาบุญญาราม ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงของเดือนแรกของปีตามปฏิทินของ อนัม-จีน ซึ่งจะตรงกับประมาณเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ของทุกปี เป็นงานพิธีที่จัดเป็นเทศกาล โดยมากจะจัดพิธีประมาณ 5 วันหรืออาจมากกว่านั้นตามความเหมาะสม

อ.คฑา เล่าให้ฟังว่า ในช่วงวันแรกของพิธีพระสงฆ์อนัมนิกายจะทำการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดพิธีในช่วงเวลาเช้าและสวดพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคล ในวันที่สองของงานในตอนค่ำพระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมกับทำพิธีสะเดาะเคราะห์ให้กับบรรดาผู้ที่มาทำบุญ โดยการเวียนเทียนรอบโบสถ์ 3 รอบ แล้วจึงมีการถวายเทียน หรือจุดเทียนตามแต่ เพศ และอายุว่าเกิดในปี นักษัตรใด เพื่อที่จะนำไปตรวจว่าในปีนี้ “ดาวนพเคราะห์”พระองค์ใดเข้ามาเสวยอายุ ซึ่งจะมีคุณและโทษที่แตกต่างกันออกไป ต้องมีการจุดเทียนเป็นรูปแบบสัญลักษณ์ของดวงดาวนั้น ๆ เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์

งานบูชาดาว วัดเชตร์นาบุญญาราม (10)

ระหว่างพิธีจะมีการถวายเครื่องสักการะบูชาตามความเชื่อแก่เทพยดาต่าง ๆ พร้อมกันกับเทพดานพเคราะห์ทั้ง 9 ซึ่งเสวยอายุประจำปีของมนุษย์ เครื่องสักการะบูชา ได้แก่ เจไฉ่ (หมายถึง อาหารเจแห้ง อันประกอบไปด้วย เห็ดหอม วุ้นเส้น ดอกไม้จีน เห็ดหูหนู และฟองเต้าหู้) ผลไม้ และน้ำสะอาด เพื่อนำมาทำน้ำพระพุทธมนต์ โดยมีมูลเหตุของการประกอบพิธีบูชาดาวนี้มาจาก ความเชื่อที่ว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาไว้ว่า เทพเจ้าประจำดวงดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 พระองค์ โดยภาษาญวนเรียกว่า “กึ้วว่าง” แปลว่า 9 พระองค์ ได้แก่

องค์ที่ 1 พระอาทิตย์ (ไท่เยือง), องค์ที่ 2 พระจันทร์ (ไท่อ็อม), องค์ที่ 3 พระอังคาร (หมอกดึ๊ก) , องค์ที่ 4 พระพุธ   (หวาดึ๊ก), องค์ที่ 5 พระพฤหัสบดี (โถดึ๊ก), องค์ที่ 6 พระศุกร์ (ไท่บัด), องค์ที่ 7 พระเสาร์ (ถีดึ๊ก), องค์ที่ 8 พระราหู (ราโห้ว), องค์ที่ 9 พระเกตุ (เก้โด่)

ซึ่งตามความเชื่อของมหายานแล้วนั้น ทั้ง 9 ดวงเป็นดาวที่มนุษย์ปุถุขนผู้หนึ่งผู้ใดถ้าได้ปฏิบัติทำความเคารพสักการะและ ได้นิมนต์มาเจริญพระพุทธมนต์ตามพระคัมภีร์นพเคราะห์นี้แล้วจะได้เป็นการต่ออายุหรือเพิ่มอายุให้ยืนยาวนานตามความเชื่อ และเป็นการขอพรเพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคล รวมทั้งปกป้องคุ้มครองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ให้กับตัวเอง ทั้งชาตินี้และชาติหน้า โดยเทพยดาทั้ง 9 พระองค์นี้ ในความเชื่อทางฝ่ายมหายานได้กล่าวไว้ว่า ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเข้าไปสู่ปรินิพพานได้ทรงแผ่บารมีความเมตตากรุณาแก่สรรพสัตว์ไว้มาก ครั้นเมื่อปรินิพพานไปแล้วนั้นจึงได้จุติเป็นเทพยดาประจำดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 พระองค์ และได้ปฏิญาณตน ไว้ว่า จะแผ่เมตตาไปให้แกสรรพสัตว์ที่เกิดในโลกนี้นานถึง 4 กัลป์

อ.คฑา กล่าวทิ้งท้ายว่าการบูชาดาวนพเคราะห์ เป็นพิธีโบราณ เชื่อว่าจะก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในยศถาบรรดาศักดิ์ อายุยืนยาวนาน ได้อานิสงส์มากส่งถึงญาติมิตรทั้งหลายที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ตามความเชื่อของมหายาน เชื่อว่า ดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 พระองค์นั้น จะคอยดูแลปกครองและรักษาให้ได้ซึ่งความสุขความเจริญโดยทั่วกัน

งานบูชาดาว9นพเคราะห์
งานบูชาดาว9นพเคราะห์

ท่านที่สนใจข้อมูลการทำบุญเสริมสิริมงคล การแก้ปีชง สามารถติดตามข้อมูลการทำบุญอย่างละเอียด

ในแต่ละปีนักษัตรได้ที่ www.facebook.com/horolifepublishing