ดูดวง อ.คฑา ชินบัญชร ทำบุญ พระประวัติ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ที่สุดในชีวิต  ดร.คฑา – คุณสักก์พิพัฒน์และคณะเข้าเฝ้า สมเด็จพระสังฆราช

Home / ดูดวง / ที่สุดในชีวิต  ดร.คฑา – คุณสักก์พิพัฒน์และคณะเข้าเฝ้า สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ ดร.คฑา ชินบัญชร คุณซี-สักก์พิพัฒน์ ประภาสิทธิ ครอบครัว ดร.จิว และคณะเข้าเฝ้า หลังทำบุญและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

ดร.คฑา ชินบัญชร เผยภาพถ่ายสุดปลื้มปีติในชีวิตผ่านไลน์และอินสตาแกรมส่วนตัว หลังจากได้ทำบุญและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด เพื่อความเป็นสิริมงคล และนับเป็นพระกรุณาคุณอันหาที่สุดมิได้ เมื่อสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานพระวโรกาสให้ ดร.คฑา ชินบัญชร คุณซี-สักก์พิพัฒน์ ประภาสิทธิ ครอบครัว ดร.จิว และคณะเข้าเฝ้าเพื่อรับประทานพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ซึ่งการนี้ ได้ประทานพรมงคลให้ “ค้าขายดี มีเงินทอง มีสติปัญญา มีพหุสัจจา พัฒนาตนเองและทีมงาน มีจาคะ เกื้อกูลประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์” จึงขอน้อมนำบุญและคำประทานพรนี้ มอบแด่กัลยาณมิตรทุกท่าน

คุณซี-สักก์พิพัฒน์ ประภาสิทธิ ครอบครัว ดร.จิว เข้าเฝ้า สมเด็จพระสังฆราช
ดร.คฑา ชินบัญชร เผยภาพถ่ายสุดปลื้มปีติในชีวิตผ่านไลน์และอินสตาแกรมส่วนตัว

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก มีพระนามเดิมว่า อัมพร ประสัตถพงศ์ พระองค์บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีพระธรรมเสนานี (เงิน นนฺโท) เป็นพระอุปัชฌาย์ แล้วย้ายไปอยู่วัดตรีญาติ เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรม เมื่อ พ.ศ. 2483

ต่อมาได้ทรงเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 ณ พัทธสีมาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมีพระเทพโมลี (วาสน์ วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระจินดากรมุนี (ทองเจือ จินฺตากโร) เป็นพระกรรมวาจาจารย์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และได้เสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชพิธีสถาปนาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 16.50 น. ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค และเจ้าคณะจังหวัดทั่วราชอาณาจักร เข้าร่วมพระราชพิธี
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณพระนามเดิม อัมพร ประสัตถพงศ์ ฉายา อมฺพโร เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยทรงเริ่มดำรงตำแหน่งในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต

ขอบคุณข้อมูลจาก https://th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ_(อัมพร_อมฺพโร)

เที่ยววัดราชบพิธฯ
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวงประจำรัชกาลที่ 5
https://travel.mthai.com/region/151417.html

เที่ยววันหยุด รอบเมืองกรุง ไหว้พระ 10 วัด ประจำรัชกาล
https://travel.mthai.com/blog/144952.html

เส้นทางไปวัดราชบพิธฯ
https://goo.gl/maps/29qeXKdyhvMmhhyU8