พระอุปคุต วัน เพ็ญพุธ วันเป็งปุ๊ด เป็งปุ๊ด เพ็ญพุธ ไหว้พระอุปคุต

รวยทันที รวยทันใด รวยทันใจ 14 ธันวาคม 59 ไหว้พระอุปคุต วันเป็งปุ๊ด

Home / เรื่องเด่นดูดวง / รวยทันที รวยทันใด รวยทันใจ 14 ธันวาคม 59 ไหว้พระอุปคุต วันเป็งปุ๊ด

หมอดูชื่อดัง ชวนทำบุญใหญ่ส่งท้ายปีกับพระอุปคุตที่วัดท่าไม้ เชื่อว่าจะส่งเสริมให้มีความสุข ดุจสายน้ำที่เปี่ยมท้นล้นฝั่ง มีสุขภาพแข็งแรง มีความรักมั่นคง มีอำนาจบารมี เหลือกินเหลือใช้

วันนี้พุธที่ 14 ธันวาคม 2559  หรือวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1 เชื่อกันว่า องค์พระอุปคุตผู้มากด้วยอำนาจบารมีจะออกเดินบิณฑบาตร ซึ่งชาวเหนือเรียกวันนี้ว่าวัน “เป็งปุ๊ด” หรือวัน “เพ็ญพุธ” ใครที่ได้ร่วมบุญ ทำบุญ หรือใส่บาตรพระอุปคุต พร้อมทั้งบูชาพระแม่คงคา และบูชาพระธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว จะส่งเสริมให้ชีวิตมีความสุข ดุจสายน้ำที่เปี่ยมท้นล้นฝั่ง มีสุขภาพแข็งแรง มีความรักมั่นคง มีอำนาจบารมี เหลือกินเหลือใช้ไม่มีอด

s__315047977

เย็นวันนี้ อ.คฑา ฝากเชิญชวนผู้ที่ศรัทธาร่วมพิธีสมโภชพระอุปคุต บูชาพระอุปคุตและร่วมใส่บาตร พระอุปคุต รับเหรียญพระอุปคุตที่ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศ เสด็จเททองหล่อและจุดเทียนชัย พุทธาภิเษกองค์พระอุปคุต และเหรียญพระอุปคุต ณ ลานพระอุปคุต ริมน้ำวัดท่าไม้ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

s__315047964

เล่าเรื่องพระอุปคุต

ตามตำนานกล่าวไว้ว่าพระอุปคุตเป็นภิกษุที่มีรูปร่างงดงาม แต่อายที่แม่เป็นปลา จึงขึ้นมาอยู่บนโลกมนุษย์และได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งได้ออกบวช ด้วยความที่ระลึกถึงแม่ จึงได้กลับไปสร้างกุฎิอยู่ใต้น้ำเพื่อบำเพ็ญเพียร มีฤทธิ์แกร่งกล้าจนเป็นที่กล่าวขานในเหล่าพระอริยะทั้งหลาย

เมื่อครั้งมีการทำสังคายนาพระไตรปิฏก เหล่าพระอริยะได้อัญเชิญพระอุปคุต ผู้มีฤทธิ์แกร่งกล้า ให้มาช่วยดูแลไม่ให้หมู่มารร้ายมารบกวนและทำลายพิธี เมื่อพิธีเสร็จสิ้น พระอุปคุตจึงกลับไปที่กุฎิใต้น้ำ เป็นเวลาล่วงเลยเพล (เวลาพระฉัน) จึงแหงนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อดูพระอาทิตย์อีกครั้ง (ดูเวลา) ด้วยอำนาจบารมีที่สูงส่งแกร่งกล้า พระอาทิตย์ชักรถทรงถอยหลังเวลากลับ เพื่อให้พระอุปคุตได้ฉันเพล จากตำนานแห่งความศักดิ์สิทธิ์นี้ จึงเป็นที่มาของพระอุปคุตเอียงคอจกบาตร หรือ คนไทยรู้จักกันในนาม “พระจกบาตร” นั่นเอง

s__315047982

วิธีการบูชา และใส่บาตรถวายข้าวพระอุปคุต

เวลาในการบูชา  ประมาณ 19:00 – 24:00 น. โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้

1.) นำข้าวสุก, ข้าวเหนียว ใส่ถ้วยหรือชามพร้อมน้ำเปล่า 1 แก้ว ใส่ถ้วยตั้งหน้าพระอุปคุต บนหิ้งพระ หรืออัญเชิญมาไว้นอกชายคาก็ได้

2.) จุดธูป 3 ดอก เทียน 1 คู่

3.) กล่าวคาถาบูชาพระอุปคุต (ตั้งจิตระลึกถึงพระอุปคุตมารับบิณฑบาต แล้วท่องคาถา)

4.) อธิษฐานจิต นึกถึงคุณความดีที่เราได้ทำเป็นที่ตั้งและการใส่บาตรบูชาพระอุปคุตในวันเพ็ญพุธ(เป็งปุด) นี้ ขอบารมีองค์พระอุปคุตเถระเจ้า ได้โปรดดลบันดาลประทานพร ให้ข้าพเจ้า ………….(เอ่ยชื่อ นามสกุล) ………….เหลือกินเหลือใช้เหลือออม  ให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนให้มีคนรัก และมีรักยั่งยืน  ให้มีบารมี(ความดี) ครบถ้วน

(รอระยะเวลาสักครู่)  ในช่วงเวลานี้เราอาจจะสวดธรรมจักรหรือบทบารมี 30 ทัศจะใช้เวลาประมาณ 5 ถึง 10 นาทีและอธิษฐานจิตถวายบุญกุศลและแผ่เมตตาให้เทวดาประจำตัว,ให้องค์พระอุปคุตและเจ้ากรรมนายเวร

5.) ลาข้าวสุกและน้ำ นำมาวางไว้ที่พื้นดิน หรือต้นไม้เพื่อให้กับสัมภเวสีหรือนำน้ำรดพื้นดิน

6.) อย่าลืมดับธูปดอกเทียนให้เรียบร้อยก่อนเข้านอนหรือฉลองเทศกาลลอยกระทงอย่างมีความสุขนะครับ

s__315047975

เย็นวันนี้ อ.คฑา ฝากเชิญชวนผู้ที่ศรัทธาร่วมพิธีสมโภชพระอุปคุต บูชาพระอุปคุตและร่วมใส่บาตร พระอุปคุต รับเหรียญพระอุปคุตที่ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศ เสด็จเททองหล่อและจุดเทียนชัย พุทธาภิเษกองค์พระอุปคุต และเหรียญพระอุปคุต ณ ลานพระอุปคุต ริมน้ำวัดท่าไม้

ขอบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมมาสารีริกธาตุในแม่น้ำนำมาหานาทีองค์พระอุปคุตเถระเจ้าองค์พระแม่คงคามหานที ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่าน “หล่อสวยรวยสุข รุ่งเรืองราบรื่นร่มเย็น” ติดตามภาพบรรยากาศหรือเหรียญพระอุปคุตได้ที่ Horo Life Publishing ครับ

s__315047981

s__315047979

คาถาบูชาพระอุปคุต

อุปะคุตโต จะ มหาเถโร  สัมพุทเธนะ  วิยากรัตะโต มารัญจะ มาระพะลัญจะ โส อิทานิ  มหาเถโร นะมัสสิตตะวา ปะติฎฐิโต อะหัง วันทามิ อิทาเนวะ อุปะคุตตัง จะ มหาเถรัง ยัง ยัง อุปัททะวัง  ชาตัง  วิธัง  เสติ  อะเสสะโต  มะหาลาภัง  ภะวันตุ ฯ

คาถาพระอุปคุตผูกมาร

มหาอุปะคุตโต มหาอุปะคุตตัง กายะพันทะนัง อะมะยิสะ พุทธังทะเถโร  ธัมมังทะเถโร  สังฆังทะเถโร  ปะอัยยะสุตัง  อุปัจสะอิ  อิมังกายะพันทะนัง  อะทิถามิ ฯ

คาถาขอลาภพระอุปคุต

มะหาอุปะคุตโต  จะ  มะหาลาโภ  พุทโธลาภัง  สัพเพชะนา พะหูชะนา  ราชาปุริโส  อิถีโยมานัง นะโม โจรา เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มะนุสสานัง สัพพะลาภัง  ภะวันตุ  เม ฯ

เอหิจิตติตัง พันธะนัง  อุปะคุตโต จะ  มหาเถโร  พุทธะสาวะกะอานุภาเวนะ  มาระวิชะยะ นิระภะยะ เตชะปุณณะตา จะ เทวะตานัมปิ มะนุสสานัมปิ เอหิจิตตัง ปิยัง มะมะ อิมัง กายะพันธะนัง  อะทิถามิ  ปะอัยยิสสุตัง  อุปัจสะอิ ฯ

———————————————————————————

Horo Life Publishing