รวยทันที รวยทันใด รวยทันใจ 14 ธันวาคม 59 ไหว้พระอุปคุต วันเป็งปุ๊ด

Home / เรื่องเด่นดูดวง / รวยทันที รวยทันใด รวยทันใจ 14 ธันวาคม 59 ไหว้พระอุปคุต วันเป็งปุ๊ด
พระอุปคุต วัน เพ็ญพุธ วันเป็งปุ๊ด เป็งปุ๊ด เพ็ญพุธ ไหว้พระอุปคุต

หมอดูชื่อดัง ชวนทำบุญใหญ่ส่งท้ายปีกับพระอุปคุตที่วัดท่าไม้ เชื่อว่าจะส่งเสริมให้มีความสุข ดุจสายน้ำที่เปี่ยมท้นล้นฝั่ง มีสุขภาพแข็งแรง มีความรักมั่นคง มีอำนาจบารมี เหลือกินเหลือใช้

วันนี้พุธที่ 14 ธันวาคม 2559  หรือวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1 เชื่อกันว่า องค์พระอุปคุตผู้มากด้วยอำนาจบารมีจะออกเดินบิณฑบาตร ซึ่งชาวเหนือเรียกวันนี้ว่าวัน “เป็งปุ๊ด” หรือวัน “เพ็ญพุธ” ใครที่ได้ร่วมบุญ ทำบุญ หรือใส่บาตรพระอุปคุต พร้อมทั้งบูชาพระแม่คงคา และบูชาพระธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว จะส่งเสริมให้ชีวิตมีความสุข ดุจสายน้ำที่เปี่ยมท้นล้นฝั่ง มีสุขภาพแข็งแรง มีความรักมั่นคง มีอำนาจบารมี เหลือกินเหลือใช้ไม่มีอด

s__315047977

เย็นวันนี้ อ.คฑา ฝากเชิญชวนผู้ที่ศรัทธาร่วมพิธีสมโภชพระอุปคุต บูชาพระอุปคุตและร่วมใส่บาตร พระอุปคุต รับเหรียญพระอุปคุตที่ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศ เสด็จเททองหล่อและจุดเทียนชัย พุทธาภิเษกองค์พระอุปคุต และเหรียญพระอุปคุต ณ ลานพระอุปคุต ริมน้ำวัดท่าไม้ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

s__315047964

เล่าเรื่องพระอุปคุต

ตามตำนานกล่าวไว้ว่าพระอุปคุตเป็นภิกษุที่มีรูปร่างงดงาม แต่อายที่แม่เป็นปลา จึงขึ้นมาอยู่บนโลกมนุษย์และได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งได้ออกบวช ด้วยความที่ระลึกถึงแม่ จึงได้กลับไปสร้างกุฎิอยู่ใต้น้ำเพื่อบำเพ็ญเพียร มีฤทธิ์แกร่งกล้าจนเป็นที่กล่าวขานในเหล่าพระอริยะทั้งหลาย

เมื่อครั้งมีการทำสังคายนาพระไตรปิฏก เหล่าพระอริยะได้อัญเชิญพระอุปคุต ผู้มีฤทธิ์แกร่งกล้า ให้มาช่วยดูแลไม่ให้หมู่มารร้ายมารบกวนและทำลายพิธี เมื่อพิธีเสร็จสิ้น พระอุปคุตจึงกลับไปที่กุฎิใต้น้ำ เป็นเวลาล่วงเลยเพล (เวลาพระฉัน) จึงแหงนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อดูพระอาทิตย์อีกครั้ง (ดูเวลา) ด้วยอำนาจบารมีที่สูงส่งแกร่งกล้า พระอาทิตย์ชักรถทรงถอยหลังเวลากลับ เพื่อให้พระอุปคุตได้ฉันเพล จากตำนานแห่งความศักดิ์สิทธิ์นี้ จึงเป็นที่มาของพระอุปคุตเอียงคอจกบาตร หรือ คนไทยรู้จักกันในนาม “พระจกบาตร” นั่นเอง

s__315047982

วิธีการบูชา และใส่บาตรถวายข้าวพระอุปคุต

เวลาในการบูชา  ประมาณ 19:00 – 24:00 น. โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้

1.) นำข้าวสุก, ข้าวเหนียว ใส่ถ้วยหรือชามพร้อมน้ำเปล่า 1 แก้ว ใส่ถ้วยตั้งหน้าพระอุปคุต บนหิ้งพระ หรืออัญเชิญมาไว้นอกชายคาก็ได้

2.) จุดธูป 3 ดอก เทียน 1 คู่

3.) กล่าวคาถาบูชาพระอุปคุต (ตั้งจิตระลึกถึงพระอุปคุตมารับบิณฑบาต แล้วท่องคาถา)

4.) อธิษฐานจิต นึกถึงคุณความดีที่เราได้ทำเป็นที่ตั้งและการใส่บาตรบูชาพระอุปคุตในวันเพ็ญพุธ(เป็งปุด) นี้ ขอบารมีองค์พระอุปคุตเถระเจ้า ได้โปรดดลบันดาลประทานพร ให้ข้าพเจ้า ………….(เอ่ยชื่อ นามสกุล) ………….เหลือกินเหลือใช้เหลือออม  ให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนให้มีคนรัก และมีรักยั่งยืน  ให้มีบารมี(ความดี) ครบถ้วน

(รอระยะเวลาสักครู่)  ในช่วงเวลานี้เราอาจจะสวดธรรมจักรหรือบทบารมี 30 ทัศจะใช้เวลาประมาณ 5 ถึง 10 นาทีและอธิษฐานจิตถวายบุญกุศลและแผ่เมตตาให้เทวดาประจำตัว,ให้องค์พระอุปคุตและเจ้ากรรมนายเวร

5.) ลาข้าวสุกและน้ำ นำมาวางไว้ที่พื้นดิน หรือต้นไม้เพื่อให้กับสัมภเวสีหรือนำน้ำรดพื้นดิน

6.) อย่าลืมดับธูปดอกเทียนให้เรียบร้อยก่อนเข้านอนหรือฉลองเทศกาลลอยกระทงอย่างมีความสุขนะครับ

s__315047975

เย็นวันนี้ อ.คฑา ฝากเชิญชวนผู้ที่ศรัทธาร่วมพิธีสมโภชพระอุปคุต บูชาพระอุปคุตและร่วมใส่บาตร พระอุปคุต รับเหรียญพระอุปคุตที่ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศ เสด็จเททองหล่อและจุดเทียนชัย พุทธาภิเษกองค์พระอุปคุต และเหรียญพระอุปคุต ณ ลานพระอุปคุต ริมน้ำวัดท่าไม้

ขอบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมมาสารีริกธาตุในแม่น้ำนำมาหานาทีองค์พระอุปคุตเถระเจ้าองค์พระแม่คงคามหานที ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่าน “หล่อสวยรวยสุข รุ่งเรืองราบรื่นร่มเย็น” ติดตามภาพบรรยากาศหรือเหรียญพระอุปคุตได้ที่ Horo Life Publishing ครับ

s__315047981

s__315047979

คาถาบูชาพระอุปคุต

อุปะคุตโต จะ มหาเถโร  สัมพุทเธนะ  วิยากรัตะโต มารัญจะ มาระพะลัญจะ โส อิทานิ  มหาเถโร นะมัสสิตตะวา ปะติฎฐิโต อะหัง วันทามิ อิทาเนวะ อุปะคุตตัง จะ มหาเถรัง ยัง ยัง อุปัททะวัง  ชาตัง  วิธัง  เสติ  อะเสสะโต  มะหาลาภัง  ภะวันตุ ฯ

คาถาพระอุปคุตผูกมาร

มหาอุปะคุตโต มหาอุปะคุตตัง กายะพันทะนัง อะมะยิสะ พุทธังทะเถโร  ธัมมังทะเถโร  สังฆังทะเถโร  ปะอัยยะสุตัง  อุปัจสะอิ  อิมังกายะพันทะนัง  อะทิถามิ ฯ

คาถาขอลาภพระอุปคุต

มะหาอุปะคุตโต  จะ  มะหาลาโภ  พุทโธลาภัง  สัพเพชะนา พะหูชะนา  ราชาปุริโส  อิถีโยมานัง นะโม โจรา เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มะนุสสานัง สัพพะลาภัง  ภะวันตุ  เม ฯ

เอหิจิตติตัง พันธะนัง  อุปะคุตโต จะ  มหาเถโร  พุทธะสาวะกะอานุภาเวนะ  มาระวิชะยะ นิระภะยะ เตชะปุณณะตา จะ เทวะตานัมปิ มะนุสสานัมปิ เอหิจิตตัง ปิยัง มะมะ อิมัง กายะพันธะนัง  อะทิถามิ  ปะอัยยิสสุตัง  อุปัจสะอิ ฯ

———————————————————————————

Horo Life Publishing

 

 

ขออนุญาตใช้เนื้อหา