คาถาบูชาพระอุปคุต พระอุปคุต วันวิสาขบูชา องค์พระอุปคุต ไหว้พระอุปคุต

อ.คฑา ชินบัญชร แนะนำ วันวิสาขบูชา “ไหว้พระอุปคุต” เสริมอายุยืนยาว

Home / ดูดวง / อ.คฑา ชินบัญชร แนะนำ วันวิสาขบูชา “ไหว้พระอุปคุต” เสริมอายุยืนยาว

วิสาขบูชา ขึ้น15 ค่ำ เดือน 6 ปีนี้ ตรงกับวันพุธ เชื่อถือกันว่าองค์พระอุปคุตผู้มากด้วยบารมีมีอายุยืนยาว มีมารดาเป็นปลายังคงมีชีวิตอยู่ และจะเดินบิณฑบาตรในคืนวันขึ้น 15 ค่ำวันพุธซึ่งชาวเหนือเรียกว่าวัน”เป็งปุด”หรือวัน”เพ็ญพุธ”
หากใครได้ใส่บาตรพระอุปคุต พร้อมทั้งบูชาพระอุปคุต บารมีขององค์พระอุปคุต จะส่งเสริมให้เรามีความสุข ให้มีอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรง ความรักมั่นคงมีอำนาจบารมี และมีเหลือกินเหลือใช้ มั่งคั่งมั่งมีศรีสุข

ประวัติพระอุปคุต

พระอุปคุตมีแม่เป็นปลา องค์พระอุปคุต มีรูปร่างงดงาม แต่อายที่แม่เป็นปลา จึงขึ้นมาอยู่บนโลกมนุษย์ และได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อออกบวชแล้ว ได้สร้างกุฎิอยู่ใต้น้ำเพื่อระลึกถึงมารดา เมื่อครั้งมีการทำสังคายนาพระไตรปิฏก เหล่าพระอริยะได้อัญเชิญพระอุปคุต ไม่ให้มารทำลายพิธี ครั้งเสร็จพิธี เป็นเวลาล่วงเลยเพล(เวลาพระฉันท์) พระอุปคุตกลับไปที่กุฎิใต้น้ำ แหงนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อดูพระอาทิตย์ (ดูเวลา) ด้วยอำนาจบารมี พระอาทิตย์ชักรถทรง ถอยหลังเวลากลับ เพื่อให้พระอุปคุตได้ ฉันท์ข้าว จึงเป็นที่มาของพระอุปทูตเอียงคอจกบาตรหรือ คนไทยรู้จักกันในนาม “พระจกบาตร”นั่นเอง

อานิสงค์ยิ่งใหญ่

หากใครได้ใส่บาตรพระอุปคุตหรือบูชาพระอุปคุต เชื่อว่า จะส่งผลให้ผู้นั้นมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว มีความรักยั่งยืน มีอำนาจบารมี มีกินมีใช้ ดุจดังบารมีที่องค์พระอุปคุตบำเพ็ญเพียร

วันไหน

วันพุธขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ตรงกับวันพุธ ที่ 10 พฤษภาคมนี้ถือเป็นวันดีเพราะตรงกับวันวิสาขบูชา วันพระใหญ่และเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้บูชา และระลึกนึกถึงคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และบูชาองค์พระอุปคุตพร้อมกัน

วิธีการบูชาและใส่บาตรถวายข้าว พระอุปคุต **เวลาประมาณ19:00-24:00น

1.นำข้าวสุก,ข้าวเหนียว ใส่ถ้วยตะไลหรือชามพร้อมนำ้1แก้ว ใส่ถ้วยตั้งหน้าพระอุปคุต บนหิ้งพระ หรืออัญเชิญมาบูชาไว้ด้านนอกชายคาก็ได้

2.จุดธูป3ดอก เทียน1คู่

3.กล่าวคาถาบูชาพระอุปคุต
ตั้งจิตระลึกถึงพระอุปคุตมารับบิณฑบาต

4.อธิษฐานจิต นึกถึงคุณความดีที่เราได้ทำเป็นที่ตั้งและการใส่บาตรบูชาพระอุปคุตในวันเพ็ญพุธ(เป็งปุด) นี้ ขอบารมีองค์พระอุปคุตเถระเจ้า ได้โปรดดลบันดาลประทานพร ให้ข้าพเจ้า ………….(เอ่ยชื่อ นามสกุล)
-เหลือกินเหลือใช้เหลือออม
-ให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืน
-ให้มีคนรัก และมีรักยั่งยืน
-ให้มีบารมี(ความดี) ครบถ้วน

รอระยะเวลาสักครู่
ในช่วงเวลานี้เราอาจจะสวดธรรมจักรหรือบทบารมี 30 ทัศจะใช้เวลาประมาณ 5 ถึง 10 นาที
และอธิษฐานจิตถวายบุญกุศลและแผ่เมตตาให้เทวดาประจำตัว,ให้องค์พระอุปคุตและเจ้ากรรมนายเวร

5.ลาข้าวสุกและน้ำ นำมาวางไว้ที่พื้นดิน หรือต้นไม้เพื่อให้กับสัมภเวสีหรือนำน้ำรดพื้นดิน

6.อย่าลืมดับธูปดอกเทียนให้เรียบร้อยก่อนเข้านอนอย่างมีความสุข

อ.คฑา ขอบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์พระอุแคุตเถระเจ้า พระแม่คงคาได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่าน”หล่อสวยรวยสุข รุ่งเรืองราบรื่นร่มเย็น”

คาถาบูชาพระอุปคุต

อุปะคุตโต จะ มหาเถโร สัมพุทเธนะ วิยากรัตะโต มารัญจะ มาระพะลัญจะ โส อิทานิ มหาเถโร นะมัสสิตตะวา ปะติฎฐิโต อะหัง วันทามิ อิทาเนวะ อุปะคุตตัง จะ มหาเถรัง ยัง ยัง อุปัททะวัง ชาตัง วิธัง เสติ อะเสสะโต มะหาลาภัง ภะวันตุ ฯ

คาถาพระอุปคุตผูกมาร

มหาอุปะคุตโต มหาอุปะคุตตัง กายะพันทะนัง อะมะยิสะ พุทธังทะเถโร ธัมมังทะเถโร สังฆังทะเถโร ปะอัยยะสุตัง อุปัจสะอิ อิมังกายะพันทะนัง อะทิถามิ ฯ

คาถาขอลาภพระอุปคุต

มะหาอุปะคุตโต จะ มะหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุริโส อิถีโยมานัง นะโม โจรา เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มะนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม ฯ
เอหิจิตติตัง พันธะนัง อุปะคุตโต จะ มหาเถโร พุทธะสาวะกะอานุภาเวนะ มาระวิชะยะ นิระภะยะ เตชะปุณณะตา จะ เทวะตานัมปิ มะนุสสานัมปิ เอหิจิตตัง ปิยัง มะมะ อิมัง กายะพันธะนัง อะทิถามิ ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิ ฯ #คฑาชินบัญชร # สวดมนต์วนไป # วิสาขบูชามหามงคล # คาถาบูชาพระอุปคุต #เพ็ญพุธ #เป็งปุด