เจ้านายแฮปปี้ ลูกน้องทำงานดี เพราะมีเลขนี้ส่งเสริม

Home / เรื่องเด่นดูดวง / เจ้านายแฮปปี้ ลูกน้องทำงานดี เพราะมีเลขนี้ส่งเสริม
เบอร์ดี เบอร์สวย เปลี่ยนเบอร์

สมัยนี้คนส่วนใหญ่มักเป็นพนักงานบริษัท ลูกจ้าง หรือข้าราชการฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งล้วนต้องการความเจริญก้าวหน้า และการยอมรับจากนายจ้างผู้บริหารหัวหน้างานด้วยทั้งสิ้น

ดังนั้น วันนี้ อ.ท็อป จะมาแนะนำเลขที่ควร ที่จะส่งเสริม ให้นายจ้างเจ้าของกิจการหรือแม้กระทั่งลูกค้าที่เราติดต่อด้วย เมตตาและสนับสนุน โดยเลขนี้จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องอยู่ใน 4 ตัวท้าย คู่ใดคู่หนึ่ง ในเบอร์โทรศัพท์

เลข 24 และ 42

เลขแห่งนักพูดนักเจรจาผู้เปี่ยมด้วยวาทะศิลป์ เจ้าบทเจ้ากลอนจอมไกล่เกลี่ย ความร่วมไม้ร่วมมือ ความมั่นคง พูดจาแล้วเจ้านายรัก พูดจาน่าเชื่อถือ

เลข 56 และ 65

เลขแห่งการแข่งขัน การเอาชนะ การพัฒนาต่อยอดซึ่งความรู้ การกระทำอันคล่องแคล่วว่องไว จึงได้มาด้วยการเงินจากปัญญา เป็นที่พึงพอใจต่อหัวหน้าและเจ้านายเป็นอย่างดี รับปากแล้วทำทันที

เลข 53  และ 35

เป็นเลขที่ส่งผลให้เป็นคนมีปัญญาความคิดมากขึ้น มีเหตุมีผลมากขึ้น ขยันขันอาสา ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หัวหน้า-เจ้านายเอ็นดู เมตตาส่งเสริมอยู่เสมอ รวมถึงเข้ากับสังคมแวดล้อมและคนที่อายุมากกว่าหรือตำแหน่งสูงกว่าได้ดี  

เลข 32 และ 23

เป็นเลขคู่ผลประโยชน์ และสิ่งที่ได้มาโดยง่าย เสริมเสน่ห์ ทำงานกับใคร มักจะได้รับความเอ็นดูเชื่อใจ แต่มักเป็นงานที่ไม่เปิดเผย ไม่ต้องคุยกันเยอะ ไม่ต้องพูดกันมาก

เลข 46 และ 64

เป็นเลขคนของประชาชน ผู้มีวาจาน่าเชื่อถือ โน้มน้าวจิตใจคนได้ดี มีวาทะศิลป์ ปรับเปลี่ยนคำพูดและอารมณ์ได้ตามสถานการณ์

เลข 45 และ 54

เป็นเลขคำพูดวาจาที่น่าเชื่อถือ คำพูดการนำเสนอมีความเป็นเหตุเป็นผล ส่งผลให้ผู้ใหญ่เมตตาและได้รับความไว้วางใจ

เลข 63 และ 36

เป็นเลขส่งเสริมความขยันขันแข็ง ความทะเยอทะยาน ขยันขันอาสาเห็นคนเดือดร้อน ต้องเข้าไปช่วย และเกี่ยวข้องกับการเงิน ความรัก มีเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ เป็นที่รักที่เมตตาของคนได้พบเจอหรือพูดคุยด้วย

 

หมายเหตุ เลขเหล่านี้เป็นเพียงสังเขปเท่านั้น เพราะตัวแปรในการวิเคราะห์เลข ควรจะต้องคำนวณจากพื้นฐานดวงชะตาร่วม โดยนักพยากรณ์ผู้มีความชำนาญ เพื่อให้ได้ผลของตัวเลข ที่เหมาะสม แก่เจ้าชะตาอย่างแท้จริง

 

ข้อมูลโดย :


อาจารย์ ท๊อป ศิวธัต
ดูดวงแบบส่วนตัวติดตามได้ในแอปพลิเคชัน neptune
อ.ท๊อป ศิวธัต ออนไลน์ทุกวัน 11:00 น. – 12:00 น.
ใครยังไม่โหลดคลิก https://goo.gl/k4r6zF

 

เบอร์มือถือเลข "23" (ฟรีไม่เสียค่าเบอร์)

080-402-3003 
080-402-3030 
080-402-3113 
080-402-3131 
080-402-3344 
080-402-3443 
080-402-3737 
080-406-3223 
080-406-3232 
080-407-2332 
080-407-3232 
080-408-2332 
080-408-3223 
080-410-2233 
080-410-3223 

เบอร์มือถือเลข "32" (ฟรีไม่เสียค่าเบอร์)

080-403-2112 
080-403-2200 
080-403-2220 
080-403-2552 
080-403-2772 
080-403-2882 
080-405-3322 
080-406-3223 
080-406-3232 
080-406-3322 
080-407-2332 
080-407-3232 
080-408-2332 
080-408-3223 
080-409-3332 

เบอร์มือถือเลข "24" (ฟรีไม่เสียค่าเบอร์)

080-402-4141 
080-402-4334 
080-402-4400 
080-402-4411 
080-402-4422 
080-402-4440 
080-402-4774 
080-402-4848 
080-407-4224 
080-407-4242 
080-408-2224 
080-412-4004 
080-412-4333 
080-412-4334 
080-412-4422 

เบอร์มือถือเลข "42" (ฟรีไม่เสียค่าเบอร์)

080-401-4442 
080-402-4422 
080-405-4442 
080-406-4442 
080-407-4224 
080-407-4242 
080-407-4442 
080-409-4422 
080-410-4422 
080-412-4422 
080-412-4442 
080-413-4222 
080-416-4422 
080-417-4222 
080-420-0008 

เบอร์มือถือเลข "36" (ฟรีไม่เสียค่าเบอร์)

080-403-6006 
080-403-6226 
080-403-6464 
080-403-6565 
080-403-6600 
080-403-6611 
080-403-6622 
080-403-6660 
080-403-6665 
080-403-6667 
080-403-6668 
080-405-3636 
080-405-6336 
080-407-3663 
080-407-3666 

เบอร์มือถือเลข "63" (ฟรีไม่เสียค่าเบอร์)

080-405-3636 
080-405-6336 
080-405-6633 
080-406-3003 
080-406-3223 
080-406-3232 
080-406-3322 
080-406-3355 
080-406-3737 
080-406-3773 
080-406-3838 
080-406-3883 
080-406-6633 
080-407-3663 
080-407-6333 

เบอร์มือถือเลข "45" (ฟรีไม่เสียค่าเบอร์)

080-403-4554 
080-405-5454 
080-407-4445 
080-407-4545 
080-407-4555 
080-408-4445 
080-408-4554 
080-408-5445 
080-409-4554 
080-409-5454 
080-410-4554 
080-410-5445 
080-412-4445 
080-412-5454 
080-413-4455 

เบอร์มือถือเลข "54" (ฟรีไม่เสียค่าเบอร์)

080-403-4554 
080-405-4400 
080-405-4411 
080-405-4442 
080-405-4443 
080-405-4447 
080-405-4477 
080-405-4646 
080-405-4774 
080-405-4884 
080-405-5454 
080-407-4545 
080-408-4554 
080-408-5445 
080-408-5544 

เบอร์มือถือเลข "46" (ฟรีไม่เสียค่าเบอร์)

080-403-4664 
080-403-6464 
080-405-4646 
080-406-4446 
080-407-4664 
080-407-6446 
080-408-4446 
080-408-4646 
080-408-6446 
080-409-4446 
080-409-6446 
080-409-6464 
080-410-4664 
080-410-6464 
080-412-4646 

เบอร์มือถือเลข "64" (ฟรีไม่เสียค่าเบอร์)

080-402-6644 
080-403-4664 
080-403-6464 
080-405-4646 
080-406-4040 
080-406-4400 
080-406-4411 
080-406-4441 
080-406-4442 
080-406-4446 
080-406-4449 
080-406-4477 
080-406-4499 
080-406-4774 
080-406-4848 
ขออนุญาตใช้เนื้อหา