การทำทาน การทำบุญ ทำบุญปล่อยปลา ทำบุญปล่อยสัตว์ ผลบุญ ผลบุญการจากการทำบุญ อานิสงส์จากการทำบุญ

รู้หรือไม่? ทำทานให้อาหารปลา มีอานิสงส์ผลบุญอย่างไรบ้าง

Home / เรื่องเด่นดูดวง / รู้หรือไม่? ทำทานให้อาหารปลา มีอานิสงส์ผลบุญอย่างไรบ้าง

การให้อาหารปลา คือ การให้อภัยทาน การรู้จักให้และการแบ่งปันผู้อื่น ซึ่งเป็นการลดความเห็นแก่ตัวให้น้อยลง ไม่ว่าเป็นการให้ชีวิตมนุษย์หรือสัตว์ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งทีทำให้มนุษย์มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากขึ้น

อานิสงส์ที่จะได้รับจากการให้อาหารปลา

  1. ส่งผลให้เป็นผู้ที่มีอายุยืน ซึ่งเป็นผลบุญจากการที่ได้ให้ชีวิตแก่ผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์
  2. ส่งผลให้เป็นผู้ที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ การปล่อยปลาหรือสัตว์อื่นๆ ก็เปรียบเสมือนการให้สัตว์เหล่านั้นนำโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่กับตนเองปล่อยทิ้งไปด้วย ทำให้อาการที่ไม่สบายนั้นทุเลาเบาบางลง และส่งผลให้ภพชาติต่อไปจะเป็นผู้ที่ปราศจากโรคภัยต่างๆ ที่เคยเกิดกับตนเองในภพชาตินี้

วิธีทำบุญ ให้ได้บุญชาตินี้

ข้อมูลจาก : Horolive