ขอขมา คำขอขมาพระรัตนตรัย บทสวดขอขมา บทสวดมนต์ ล่วงเกินพระ

คำขอขมาพระรัตนตรัย ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ควรสวดอย่างยิ่ง

Home / เรื่องเด่นดูดวง / คำขอขมาพระรัตนตรัย ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ควรสวดอย่างยิ่ง

หลายครั้งที่เราอาจเผลอประมาทล่วงเกิน ต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจา หรือใจ ทั้งที่ตั้งใจหรืออาจจะไม่ได้ตั้งใจ ดังนั้นการขอขมาพระรัตนตรัยนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อจะได้ขอขมาในส่วนที่เราได้ล่วงเกินไป และวันนี้ Horoscope.MThai ได้นำ คำขอขมาพระรัตนตรัย มาฝากให้ทุกคนด้วย

คำขอขมาพระรัตนตรัย

คำขอขมาพระรัตนตรัย (แบบที่ 1)

(ท่องนะโม 3 จบ)

อุกาสะ อัจจะโย โน ภันเต อัชชะขะมามิ ยะถาพาเล
ยะถามุฬเห ยะถาอะกุสะเล เย มะยัง กะรัมหา เอวัง ภันเตมะยัง
อัจจะโย โน ปะฎิคคัณหะถะ อายะติง สังวะเรยยามิ เถเรปะมาเทนะ
ทะวารัตตะเยนะกะตัง สัพพัง อะปะราทังขะมามิภันเต

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอขมาโทษ ต่อพระรัตนตรัย ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สบประมาทพลาดพลั้ง ต่อพระพุทธ ต่อพระธรรม ต่อพระสงฆ์ สมัยเป็นคนพาลคนหลง อกุศลเข้าสิงจิต ให้ทำความผิดต่อพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ ผิดต่อคุณครูอาจารย์ ผิดต่อหลวงพ่อ หลวงปู่ หลวงน้า หลวงอา หลวงพี่ทั้งหลาย ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อย่ามีเวร เกิดชาติหนึ่งภพใด ขอให้ได้สร้างแต่กรรมดี สร้างบารมีของตน ให้พ้นภัยพาล ลุล่วงบ่วงมาร ในชาติปัจจุบันกาลนี้เทอญฯ

คำขอขมาพระรัตนตรัย

คำขอขมาพระรัตนตรัย (แบบที่ 2)

(ท่องนะโม 3 จบ)

วันทามิ พุทธัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต
วันทามิ ธัมมัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต
วันทามิ สังฆัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระพุทธเจ้า เพื่อขอขมาโทษทั้งปวง ขอพระองค์จงประทานอภัยโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด ข้าแต่พระธรรมอันเจริญ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระธรรมเพื่อขอขมาโทษทั้งปวง ขอพระธรรมจงให้อภัยโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระสงฆ์เพื่อขอขมาโทษทั้งปวง ขอพระสงฆ์จงให้อภัยโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

คาถาหัวใจโพชฌงค์ พุทธวิธีการรักษาโรค โดย อ.มดดำ