ลายมือ บอกชะตาชีวิตเราได้อย่างไร

Home / ดูดวง คำทำนายอื่นๆ, เรื่องเด็ดดูดวง, เรื่องเด่นดูดวง / ลายมือ บอกชะตาชีวิตเราได้อย่างไร

ลายมือ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ บ่งบอกให้รู้ว่าชะตาชีวิตจะเป็นอย่างไร ดังนั้นชีวิตของคนเราจะดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับการสร้างกรรมเป็นจุดเริ่มต้น

ลายมือ

ลายมือ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ บ่งบอกให้รู้ว่าชะตาชีวิตจะเป็นอย่างไร ในการดำรงชีวิตอยู่ ขณะที่ดำรงชีวิตอยู่ มีการสร้างกรรม (มีการกระทำ) คือสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้าง (คือทำดีบ้าง ทำชั่วบ้าง) และหลายสิ่งหลายอย่างกับสภาพแวดล้อมโดยสมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผล เรียกว่า สร้างกรรม เมื่อได้สร้างกรรมไปแล้ว ก็จะเป็นลายแทง คือสัญลักษณ์ ปรากฏบนฝ่ามือ เรียกว่า ลายมือ ลายมือ นี้แหละเป็นเครื่องบ่งบอก ชะตาชีวิต

ดังนั้น ชีวิตของคนเรา จะดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับการสร้างกรรมเป็นจุดเริ่มต้น แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง ชะตาชีวิต ที่ไม่ดีได้ โดยอาศัยสร้างกรรมที่ดี อดทนต่ออุปสรรคที่มาขวางกั้นและใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก ทำในสิ่งที่สมเหตุสมผล เมื่อทำได้เช่นนี้แล้ว ลายมือ ที่บ่งบอกว่าไม่ดี ก็จะกลับกลายเป็น ลายมือ ที่ดีได้