มงคลกิจ 8 ประการ ปฏิบัติตามเป็นสิริมงคล

Home / ดูดวง คำทำนายอื่นๆ, เรื่องเด็ดดูดวง, เรื่องเด่นดูดวง / มงคลกิจ 8 ประการ ปฏิบัติตามเป็นสิริมงคล

มงคลกิจ 8 ประการ หมายถึง การกระทำต่างๆในชีวิตประจำวันที่เกื้อกูลให้ผู้กระทำนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตและเป็นสิริมงคลติดตัวผู้ปฎิบัติ โดยแม้จะมีผู้คิดร้ายก็จะแคล้วคลาดไม่สามารถทำอะไรได้ หรือหากจะมีภัยมาถึงตัวก็จะมีเหตุดลใจทำให้รู้ตัวเสียก่อน

มงคลกิจ 8 ประการ
มงคลกิจ 8 ประการ ปฏิบัติตามเป็นสิริมงคล

มงคลกิจ 8 ประการ เป็นข้อปฏิบัติของคนอยู่เรือนมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งตกทอดมาถึงปัจจุบัน โดยผู้ใหญ่จะบอกกล่าวและแนะนำให้ลูกหลานปฏิบัติตาม เพื่อความสุขและความเจริญในครอบครัวสืบๆกันมา

มงคลกิจ 8 ประการ มีดังนี้

1.ชายหญิงพึงงดเว้นมีเพศสัมพันธ์ในวัน 7 ค่ำ 8 ค่ำ 14 ค่ำ 15 ค่ำ ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม วันตรุษสงกรานต์ วันจันทรุปราคา สุริยุปราคา วันเข้าพรรษา และวันเกิดของตัวเอง ซึ่งหากใครปฏิบัติได้ เทวดาจะคุ้มครองคนนั้นๆ

2.เวลารับประทานอาหารให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เทวดาจะคุ้มครองคนนั้นๆ

3.เวลาถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก เทวดาจะคุ้มครองคนนั้นๆ

4.ชายหญิงใดเมื่อนอนด้วยกัน ให้หญิงนอนทางด้านซ้ายมือ ส่วนชายให้นอนทางด้านขวามือ แล้วอย่าให้หญิงนั้นข้ามเท้า เทวดาจะคุ้มครองชายหญิงคู่นั้นๆ

5.เสื้อผ้าที่สวมใส่ตอนกลางวันและกลางคืน อย่านำมาสวมใส่รวมกัน ควรทำเครื่องหมายไว้ อย่าปะปนกัน หากกระทำดังนี้แล้ว เทวดาจะคุ้มครองคนนั้นๆ

6.ตอนเช้า ราศีอยู่ที่หน้า (หมายถึงหน้าผาก) ให้ใช้น้ำล้างหน้าจะเป็นสิริมงคล เทวดาจะปกป้องรักษา

7.ตอนเที่ยงๆ (12.00 น.) ราศีอยู่ที่อก ควรเอาน้ำลูบอกจะเป็นสิริมงคล เทวดาจะปกป้องรักษา

8.ตอนค่ำ ราศีอยู่ที่หัวแม่เท้าและกลางฝ่าเท้า เมื่อจะเข้านอนให้อาบน้ำชำระหัวแม่เท้าและกลางฝ่าเท้า (หมายถึงล้างเท้านั่นเอง) ให้สะอาดจะเป็นสิริมงคล เทวดาจะคุ้มครอง

หากเพื่อนๆสามารถปฏิบัติมงคลกิจทั้ง 8 ประการนี้ได้ คนนั้นๆจะอยู่สุขสบาย มีสง่าราศี แคล้วคลาดภยันตรายอย่างน่าอัศจรรย์ครับ

ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ ทำชีวิตให้มีโชคลาภ
ขอบคุณภาพจาก www.dmc.tv