ต้นโพธิ์ทอง สัญลักษณ์แห่งความศรัทธาของพุทธศาสนา

Home / ดูดวง / ต้นโพธิ์ทอง สัญลักษณ์แห่งความศรัทธาของพุทธศาสนา

ต้นโพธิ์ทอง

ต้นไม้ที่มีความสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนา

ช่วงวันหยุดที่ผ่านมา แม่หมอตระเวนทำบุญไปหลายวัด ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รู้สึกอิ่มเอมใจเป็นอย่างมาก และยิ่งรู้สึกดีใจมากไปกว่านั้นคือเห็นเด็กยุคใหม่หันมาเข้าวัดกันมากขึ้น ถือเป็นเรื่องราวดีๆที่อยากให้ทุกคนหมั่นทำเป็นประจำ นอกจากนี้ยังไปสะดุดกับใบโพธิ์เงินโพธิ์ทอง ที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้ให้ผู้ที่มาทำบุญได้เขียนชื่อของตัวเอง พร้อมกับคำอธิษฐาน ถามหลานที่ไปด้วยกันว่ารู้ไหม ทำไมถึงต้องเขียนชื่อลงบนใบโพธิ์ หลานตอบกลับมาว่าไม่ทราบ เห็นผู้ใหญ่เขียนเลยเขียนตามเท่านั้น  แม่หมอเลยไปหาคำตอบมาฝากผู้อ่านทุกท่าน ว่าทำไมจึงต้องใช้ ต้นโพธิ์ทอง มาใช้ในการส่งต่อบุญของตัวเอง เผื่อว่าครั้งต่อไปทำบุญ จะได้แบ่งปันเกร็ดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ให้บุตรหลานได้เข้าใจกันจ้า

ต้นโพธิ์ทอง

ในอดีตสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ จึงทำให้ต้นโพธิ์กลายเป็นสัญลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามาตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยคนโบราณเชื่อว่าต้นโพธิ์ มีความหมายถึงความร่มเย็น สังเกตได้ว่าวัดเก่าแก่ที่สร้างมานานใหญ่จะนิยมปลูกต้นโพธิ์ไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นต้นขนาดใหญ่ แผ่กิ่งก้านสาขาออกไป ให้ร่มเงากับผู้ที่เข้ามาทำบุญ

การนำใบโพธิ์ทอง โพธิ์เงิน มาประดับตามหิ้งบูชาพระพุทธรูป หรือห้อยประดับในบริเวณวัด เพื่อแสดงออกถึงความเคารพและศรัทธาในพระพุทธศาสนา การเขียนชื่อของตัวเองลงใบโพธิ์เป็นความเชื่อที่ทำตามกันมา แต่ความเป็นจริงไม่ต้องเขียนก็ได้จ้า เพียงแค่ถวายและอธิษฐานขอพรก็ได้ค่ะ

คำถวาย ต้นโพธิ์ทอง โพธิ์เงิน เป็นพุทธบูชา

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตัง หิรัญญะสุวัณณะโพธิรุกขะยุคัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ อิมัสสะหมิง อุโปสะถาคาเร นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ หิรัญญะสุวัณณะโพธิรุกขะยุคัสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

ข้า แต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทองทั้งคู่นี้ไว้ ณ พระอุโบสถนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชา ขออานิสงส์แห่งการถวายต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทองทั้งคู่ เพื่อเป็นพุทธบูชานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

ต้นโพธิ์ทอง
ต้นโพธิ์ทอง

รูปภาพประกอบและเรียบเรียงโดย : Horoscope.mthai.com