คาถาเงินล้าน คาถาเรียกเงิน สวดคาถา

เตรียมรวยกันได้เลย คาถาเรียกเงิน เรียกทรัพย์หลวงปู่เสือดำ

Home / ดูดวง / เตรียมรวยกันได้เลย คาถาเรียกเงิน เรียกทรัพย์หลวงปู่เสือดำ

คาถาเรียกเงิน พระคาถาเงินล้าน (เป็นคาถาที่สืบทอดมาจาก หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค) หลวงปู่เสือดำ (หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร) ใครที่ค้าขายทำธุรกิจอยู่ในตอนนี้ อยากจะให้กิจการก้าวหน้า มีเงินไหลมาเทมา ลองสวดตามกันดูนะคะ

คาถาเรียกเงิน เรียกทรัพย์หลวงปู่เสือดำ

“นะโมพุทธัสสะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโยพุทธัสสะ

เอหิ มะมะ เอหิ มะมะ

เอหิ มานี่มา ลาภะ ลาภะ มาหาข้าพเจ้า”