ดวงการงาน ราศี อ คฑา อ. คฑา ชินบัญชร เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง

อ.คฑาเคาะแล้ว 3 ราศีมีเกณฑ์ เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน

Home / ดูดวง / อ.คฑาเคาะแล้ว 3 ราศีมีเกณฑ์ เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน

อ.คฑา ชินบัญชร ทำนายทายทักช่วงนี้ 3 ราศีมีเกณฑ์ เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน แต่ช้าก่อน ถึงคุณจะเกิดราศีอื่นๆ หาใช่ว่าจะไม่มีโอกาสได้เจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ถึงแม้ดวงการงานของคุณจะไม่เข้าข่าย 3 ราศีนี้ แต่ 30 ลิขิตฟ้า 70 ต้องฝ่าฝัน จะต้องทำอย่างไร อ.คฑา ชินบัญชร แนะให้มี อริยทรัพย์ ได้แก่ ศรัทธา (ความเชื่อมั่น ) , ศีล, หิริ (ความละอายใจต่อบาป) ,โอตตัปปะ (ความเกรงกลัวต่อบาป), พหุสัจจา (การพัฒนาตนเอง), จาคะ (การให้) และ ปัญญา นั่นเอง

3 ราศีมีเกณฑ์ เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน

3 ราศีมีเกณฑ์เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ในหน้าที่การงาน