ดูดวง อ.แก้วตา คุยดวง ประทัด ปลดหนี้ วัดอินทารามวรวิหาร สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วิธีขอพร ปลดหนี้ ทำมาค้าขึ้นที่วัดอินทารามวรวิหารวัดดังย่านฝั่งธนฯ

Home / ดูดวง / วิธีขอพร ปลดหนี้ ทำมาค้าขึ้นที่วัดอินทารามวรวิหารวัดดังย่านฝั่งธนฯ

วัดอินทารามวรวิหาร หนึ่งในวัดดังย่านฝั่งธนบุรี ร่ำลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักด้านขอพร ปลดหนี้  เชื่อว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ชื่อเดิมคือ วัดบางยี่เรือนอก ซึ่งตั้งอยู่เคียงคู่กับวัดบางยี่เรือใน หรือวัดราชคฤห์ในปัจจุบัน เดิมทีเป็นวัดราษฎร์ จนเมื่อครั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานี พระองค์ทรงศรัทธาในวัดแห่งนี้มาก ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์และสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง ซึ่งในรัชสมัยของพระองค์ได้ทรงประกอบพิธีพระราชกุศลสำคัญที่วัดแห่งนี้เป็นประจำ วัดแห่งนี้ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่โดยพระยาศรีสหเทพ (ทองเพ็ง) ต้นตระกูลศรีเพ็ญ ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 3 โดยมีการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้น บูรณะของเดิม และสร้างถาวรวัตถุมากมาย รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระนามใหม่ว่า “วัดอินทาราม” สืบมาจนปัจจุบัน

วิธีขอพร ปลดหนี้ ที่วัดอินทารามวรวิหาร

จุดเด่นของวัดอินทารามวรวิหาร คือ พระวิหารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดดเด่นเรื่องขอพรด้านการค้า และการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ พ่อค้าแม่ขายมักจะมาขอพรให้หมดหนี้หมดสินโดยเร็ว ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา มักนำประทัดมาจุดถวายกราบไหว้ขอพร

ติดตาม แก้วตา คุยดวง ได้ที่ https://www.facebook.com/KaewtaHorolive
สามารถพูดคุยตรวจสอบดวงชะตา กับ แก้วตา คุยดวง
ได้ที่แอปพลิเคชัน Horolive ดูดวงออนไลน์ http://bit.ly/2Ljoilq