พระแม่ปารวตี พระแม่อุมาเทวี

เคล็ดลับการอธิษฐานขอพรพระแม่อุมาเทวี มหาเทวี ผู้ยิ่งใหญ่

Home / พิธีกรรม / เคล็ดลับการอธิษฐานขอพรพระแม่อุมาเทวี มหาเทวี ผู้ยิ่งใหญ่

พระแม่อุมาเทวี

ข้อควรทราบก่อนสักการะพระแม่อุมาเทวี มหาเทวี ผู้ยิ่งใหญ่ ท่านมักประทานความเป็นใหญ่ให้แก่ผู้บูชา โดยเฉพาะผู้หญิงที่บูชาท่านจะมีบารมีและความเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย

เคล็ดลับการอธิษฐานขอพรพระแม่อุมาเทวี มหาเทวี ผู้ยิ่งใหญ่

โดยปกติผู้เขียนมักจะแนะนำให้ผู้ที่มีปัญหาเรื่องครอบครัว (โดยเฉพาะเรื่องลูก) ปัญหาสุขภาพ (โดยเฉพาะโรคมะเร็ง) และผู้ที่ต้องการชัยชนะต่างๆ ไปกราบสักการะท่าน

เคราะห์กรรม

  • สำหรับผู้ที่ติดวิบากกรรม ด้านครอบครัวลูกดื้อไม่เชื่อฟัง ผู้ที่ในอดีตเคยฆ่าสัตว์มานับไม่ถ้วนเป็นเหตุให้ในปัจจุบัน โรคมะเร็งรุมเร้า เหมาะอย่างยิ่งที่จะมากราบสักการะขอพรจากพระแม่อุมาเทวี

สถานที่สักการะ

  • วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก) สีลม บางรัก กรุงเทพฯ

เคล็ดลับการอธิษฐานขอพรพระแม่อุมาเทวี มหาเทวี ผู้ยิ่งใหญ่

เครื่องสักการะ

  • พวงมาลัยดอกดาวเรือง หรือ พวงมาลัยดอกกุหลาบสีแดง 1 พวง
  • ธูปแขกสีแดง 8 ดอก (หากเป็นกลิ่นไม้จันทร์ หรือ กุหลาบได้จะดีมาก)

คาถาบูชา

ในที่นี้ผู้เขียนขออณุญาตใช้บทสวดตามแบบฉบับที่ครูบาอาจารย์ได้สอนไว้ ดังนี้

” อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ นะโมพุทธายะ พระแม่อุมาเทวี พุทธังมิ ธัมมังมิ สังฆังมิ ”
(สวด 3 จบ)

หากใครจะใช้บทสวดตามนิยมได้ทั้งนั้นครับ ขอให้ตั้งจิตให้แน่วแน่ ศรัทธามาปาฏิหารย์เกิดครับ

การอธิษฐานขอพร

ถวายพวงมาลัย จุดธูปแขกสีแดง 8 ดอก จากนั้นให้อธิษฐานดังนี้

โดยไหว้พระพิฆเนศวรก่อนทุกครั้ง ว่า…

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธธัสสะ
(3 จบ)

” อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ นะโมพุทธายะ พระพิฆเนศายะ พุทธังมิ ธัมมังมิ สังฆังมิ ”
(3 จบ)

ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้โปรดนำเสียงของข้าพเจ้าดังไปถึงพระพิฆเนศวร มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ โปรดเสด็จมาเป็นประธานในการอธิษฐานจิตขอพรของข้าพเจ้า (บอกชื่อเสียงเรียงนาม) ต่อพระนารายณ์ ในครั้งนี้ด้วยเทอญ

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธธัสสะ
(3 จบ)

” อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ นะโมพุทธายะ พระแม่อุมาเทวี พุทธังมิ ธังมังมิ สังฆังมิ ”
(3 จบ)

ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้โปรดนำเสียงของข้าพเจ้าดังไปถึงพระแม่อุมาเทวี เมื่อองค์ท่านผู้ยิ่งใหญ่ได้ยินเสียงข้าพเจ้าแล้วได้โปรดเสด็จมาประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

ข้าพเจ้า (บอกชื่อ…นามสกุล…) ขอพึ่งบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ไพศาลแห่งพระแม่อุมาเทวี ได้โปรดสงเคราะห์ระงับกรรมอันเป็นอกุศลที่มาตัดรอนอายุ ชีวิต การเงิน การงาน และความสุขในครอบครัวไว้ก่อน

(หรือจะอธิษฐานปัญหาที่กำลังประสบอยู่ อยากขอพรเรื่องอะไรบอกกล่าวได้เลย)

เพื่อให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสประพฤติดี คิดดี ทำดี และบำเพ็ญบารมีทาน ศีล ภาวนา ในการอันสมควรสืบต่อไป
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมอัญเชิญพระแม่ธรณี พระเพลิง พระพาย และเทวดาที่สถิตอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ ได้โปรดเสด็จมาเป็นทิพยญาณ และนำคำอธิษฐานของข้าพเจ้าส่งไปยังองค์พระแม่อุมาเทวี

ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน ปรารถนา จงศักดิ์สิทธิ์ สำเร็จเป็นจริงโดยเร็วพลันทันใจด้วยเทอญ

” อิมัง สัจจะวานัง อธิษฐานิ พุทธัง อธิษฐานิ ธัมมัง อธิษฐานิ สังฆัง อธิษฐานิ ”
แล้วจึงคอยปักธูปเป็นอันเสร็จสิ้นการขอพร

เคล็ดลับการอธิษฐานขอพรพระแม่อุมาเทวี มหาเทวี ผู้ยิ่งใหญ่

กุศลการบูชา

  • หมั่นสร้างบุญกุศลจากการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้มูลนิธิต่างๆ เกี่ยวกับเด็กและสตรี รวมไปถึงการบริจาคเสื้อผ้าของใช้แก่บุคคลยากไร้ด้วยแล้วน้อมถวายแก่พระนาง

เคล็ดลับการขอพร

  • สำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์ และมีโอกาสแท้งสูง สามารถมาขอพรจากพระนางให้ช่วยคุ้มครองดูแลบุตรในครรภ์ได้ รวมไปถึงขอให้คลอดง่าย และขอลูกได้
  • ผู้ที่เป็นโรคมะเร็งในระยะต้น สามารถขอพรสัมผัสพลังแห่งท่านให้ช่วยได้ โดยให้ใช้มือของผู้ป่วยสัมผัสบนมือของพระนางข้างที่ประทานพรแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอพร

เคล็ดลับการอธิษฐานขอพรพระแม่อุมาเทวี มหาเทวี ผู้ยิ่งใหญ่