บทแผ่เมตตา

บทสวดมนต์แผ่เมตตาทั่วไป

Home / บทสวดมนต์ / บทสวดมนต์แผ่เมตตาทั่วไป

บทแผ่เมตตาทั่วไป

สัพเพ สัตตา

สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง

อะเวรา โหนตุ

จงเป็นสุขๆ เถิด อย่ามีเวรซึ่งกันและกันเลย

อัพพะยาปัชฌา โหนตุ

จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้เบียดเบียน พยาบาทอาฆาตจองเวร ซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ

จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความทุกข์ยาก ลำบากกาย ลำบากใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

จงมีความสุขกายสุขใจและรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัย และอันตรายด้วยกันทั้งหมด ทั้งสิ้นเถิดฯ

บทสวดมนต์แผ่เมตตาทั่วไป