งานพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกองค์ท้าวเวสสุวรรณ วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต)

งานพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกองค์ท้าวเวสสุวรรณ วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต)

ภาพงานพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกองค์ท้าวเวสสุวรรณ และพิธีปลุกเสกเหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นรวยสมปรารถนา ณ วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต) จ.ปทุมธานี