ท้าวเวสสุวรรณ วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต) วัดในปทุมธานี

งานพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกองค์ท้าวเวสสุวรรณ วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต)

Home / ข่าว / งานพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกองค์ท้าวเวสสุวรรณ วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต)

พิธีบวงสรวงเทวาภิเษกองค์ท้าวเวสสุวรรณ

ประมวลภาพงานพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกองค์ท้าวเวสสุวรรณ และพิธีปลุกเสกเหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นรวยสมปรารถนา ณ วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต) จ.ปทุมธานี เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

งานพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกองค์ท้าวเวสสุวรรณ วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต)

โดยมีพระเถราจาย์ นั่งปรกพิธีปลุกเสก

  • พระธรรมรัตนาภรณ์ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
  • พระมงคลวโรปการ (พระอาจารย์ชำนาญ) วัดชินวราราม
  • หลวงพ่ออริยวงศ์ อริยวังโส วัดอริยวงศาราม จ.บุรีรัมย์
  • พระครูโสภณภัทรเวท (พระอาจารอ๊อด) วัดสายไหม
  • พระครูโสภณสันติคุณ (พระอาจารย์หน่อย) วัดหัวคุ้ง จ. พระนครศรีอยุธยา(ศิษย์หลวงพ่อรวย)
  • พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจำนวน ๑๐ รูป

พราหมณ์ผู้ประกอบพิธี อาจารย์พรหมเมฆ เมฆฉาย

งานพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกองค์ท้าวเวสสุวรรณ วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต)

งานพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกองค์ท้าวเวสสุวรรณ วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต)

งานพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกองค์ท้าวเวสสุวรรณ วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต)

งานพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกองค์ท้าวเวสสุวรรณ วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต)

งานพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกองค์ท้าวเวสสุวรรณ วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต)

งานพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกองค์ท้าวเวสสุวรรณ วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต)

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ตั้งนะโม 3 จบ
อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต
เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

งานพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกองค์ท้าวเวสสุวรรณ วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต)

งานพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกองค์ท้าวเวสสุวรรณ วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต)

งานพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกองค์ท้าวเวสสุวรรณ วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต)

 

งานพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกองค์ท้าวเวสสุวรรณ วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต)

แผนที่วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต)