ท้าวเวสสุวรรณโณ – พญาปุริสาท รุ่นบันดาลทรัพย์ วัดน่วมกานนท์

ท้าวเวสสุวรรณโณ – พญาปุริสาท รุ่นบันดาลทรัพย์ วัดน่วมกานนท์

องค์หล่อท้าวเวสสุวรรณโณ – พญาปุริสาท รุ่นบันดาลทรัพย์ รายนามเกจิอาจารย์ที่เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก ในครั้งนี้ พระราชมงคลวัชราจราย์ หลวงพ่อพัฒน์, พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ หลวงพ่ออิฏฐ์, พระภาวนาวิสุทธิโสภณ พระมหาสุรศักดิ์, พระครูวิศิษฏ์พิทยาคม พระอาจารย์วราห์