ท้าวเวสสุวรรณ พญาปุริสาท วัดน่วมกานนท์ สมุทรสาคร

ท้าวเวสสุวรรณโณ – พญาปุริสาท รุ่นบันดาลทรัพย์ วัดน่วมกานนท์

Home / เครื่องราง / ท้าวเวสสุวรรณโณ – พญาปุริสาท รุ่นบันดาลทรัพย์ วัดน่วมกานนท์

องค์หล่อท้าวเวสสุวรรณโณ – พญาปุริสาท รุ่นบันดาลทรัพย์

วัดน่วมกานนท์

รายนามเกจิอาจารย์ที่เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก ในครั้งนี้

ท้าวเวสสุวรรณโณ - พญาปุริสาท รุ่นบันดาลทรัพย์ วัดน่วมกานนท์

 • พระราชมงคลวัชราจราย์ (หลวงพ่อพัฒน์)
 • พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออิฏฐ์)
 • พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (พระมหาสุรศักดิ์)
 • พระครูวิศิษฏ์พิทยาคม (พระอาจารย์วราห์)
 • พระครูสมุห์คำนวณ
 • พระครูสาครพัฒนกิจ ดร. (หลวงพ่อจงรักษ์)
 • พระครูสุนทรธนาคม (หลวงพ่อดำ)
 • พระครูวิสุทธิ์วิทยาคม (หลวงพ่อทอง)
 • พระครูสุวรรณวิโรจน์ (หลวงพ่อชาญ)
 • พระครูสาครสิริคุณ (หลวงพ่อเจริญ)
 • พระครูศรีปริยัติสาคร (พระอาจารย์อ่อน)
 • พระครูปลัดธรรมมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง)
 • พระครูวิจิจตรสรคุณ (หลวงพ่อเจี๊ยบ)

องค์หล่อท้าวเวสสุวรรณโณ - พญาปุริสาท รุ่นบันดาลทรัพย์

 

ใบรายการองค์หล่อท้าวเวสสุวรรณโณ – พญาปุริสาท รุ่นบันดาลทรัพย์

ใบรายการองค์หล่อท้าวเวสสุวรรณโณ - พญาปุริสาท รุ่นบันดาลทรัพย์

ท้าวเวสสุวรรณโณ รุ่นบันดาลทรัพย์ วัดน่วมกานนท์

ท้าวเวสสุวรรณโณ รุ่นบันดาลทรัพย์ วัดน่วมกานนท์

พญาปุริสาท รุ่นบันดาลทรัพย์ วัดน่วมกานนท์

พญาปุริสาท รุ่นบันดาลทรัพย์ วัดน่วมกานนท์

พญาปุริสาท รุ่นบันดาลทรัพย์ วัดน่วมกานนท์

ติดต่อทางวัด

แผนที่วัดน่วมกานนท์

วัดน่วมกานนท์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดมหานิกายในหมู่ที่ 5 บ้านเต่าดำ ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร