ร่วมด้วยช่วยเหลือ สร้างบ้านพักให้ผู้พิการทางสายตา

ร่วมด้วยช่วยเหลือ สร้างบ้านพักให้ผู้พิการทางสายตา

บอกบุญ ร่วมด้วยช่วยเหลือ สร้างบ้านพักให้ผู้พิการทางสายตา พระอาจารย์ภูไทย ปภากโร (พระครูชัยรัตนบรรพต) เจ้าอาวาสวัดเขาแก้วชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย พร้อมชาวบ้าน เข้าให้การช่วยเหลือ จัดสร้างที่พักอาศัย พร้อมของใช้จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นการชั่วคราว ให้กับนางสุนดา (ขอสงวนนามสกุล)…

ทอดกฐินสามัคคี วัดเขาแก้วชัยมงคล

ทอดกฐินสามัคคี วัดเขาแก้วชัยมงคล

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรเสนาสนะวัดเขาแก้วชัยมงคล จำนวน 499 กอง ทอด ณ วัดเขาแก้วชัยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เจ้าภาพ 1 กอง 2,999 บาท…

5 อานิสงส์ การสร้างหัวใจพระพุทธเจ้า

5 อานิสงส์ การสร้างหัวใจพระพุทธเจ้า

ในการจัดสร้างพระพุทธปฏิมากรทุกครั้ง จะประกอบพิธีบรรจุหัวใจพระเจ้าในบริเวณพระอุระด้านซ้ายของพระพุทธปฏิมากร ถือเสมือนว่าเป็นการบรรจุหัวใจพระ ให้พระพุทธปฎิมากรมีความสมบูรณ์ครบอาการ 32 ประการ ซึ่งภายในหัวใจพระเจ้าจะประกอบด้วยอวัยวะน้อยใหญ่สำคัญเช่น ลำไส้ ตับ อีกด้วย นอกจากนี้ในความเชื่อ โบราณของล้านนายังได้มีการบรรจุน้ำมันงาบริสุทธิ์ไว้ภายในหัวใจพระอีกด้วย โดยถือเสมือนว่าน้ำมันงาบริสุทธิ์แทนเลือด ที่จะเข้าไปหล่อเลี้ยงหัวใจ ซึ่งจะมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ…