ห้องครัวตามหลักฮวงจุ้ย

ห้องครัวตามหลักฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย ห้องครัวจะทำให้เป็นมงคลต่อเจ้าของบ้าน จำเป็นอย่างยิ่งต้องดูตำแหน่งที่ตั้งของห้องครัวให้เป็นไปตามหลัก ฮวงจุ้ย ไม่งั้นจะเกิดอุปสรรคต่อเจ้าของบ้าน

ฮวงจุ้ย ห้องครัว ห้ามอยู่กลางบ้าน

ฮวงจุ้ย ห้องครัว ห้ามอยู่กลางบ้าน

ห้องครัว ไม่ควรอยู่กลางบ้านแต่ควรอยู่ในที่มิดชิด อากาศถ่ายเทสะดวก แข็งแรงปลอดภัย ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านจะได้รู้สึกสบาย ปลอดภัย และมั่นคง