ฮวงจุ้ย ห้องครัว ห้ามอยู่กลางบ้าน

Home / ดูดวง, ฮวงจุ้ย / ฮวงจุ้ย ห้องครัว ห้ามอยู่กลางบ้าน

ห้องครัว ไม่ควรอยู่กลางบ้านแต่ควรอยู่ในที่มิดชิด อากาศถ่ายเทสะดวก แข็งแรงปลอดภัย ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านจะได้รู้สึกสบาย ปลอดภัย และมั่นคง

ห้องครัว

ฮวงจุ้ย ห้องครัว ห้ามอยู่กลางบ้าน

ตำแหน่งใจกลางบ้านถือเป็นหัวใจของบ้าน หากเปรียบบ้านเป็นร่างกายมนุษย์ อวัยวะที่ถือว่าสำคัญที่สุดของร่างกายคนเราก็คือหัวใจ หัวใจจะทำงานได้เป็นปกติและแข็งแรง สิ่งสำคัญที่สุดคือหลอดเลือดต้องไม่อุดตัน เลือดไหลเวียนได้สะดวก ฉะนั้นถ้าให้ดี ตำแหน่งศูนย์กลางของบ้านควรมีอากาศปลอดโปร่ง ถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่างส่องถึงอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังต้องมีเส้นทางการเคลื่อนตัวของพลังงานที่ราบรื่น ไม่ติดขัด เช่นนี้ผู้อยู่อาศัยจึงจะรู้สึกสบาย ปลอดภัย และมั่นคง

เนื่องจาก ห้องครัว เป็นสถานที่สำหรับประกอบอาหาร มีการจุดไฟหุงต้มและเกิดไฟลุกโพลงอยู่เสมอ การมี ห้องครัว อยู่กลางบ้าน นอกจากจะทำความสะอาดคราบน้ำมันได้ยากแล้ว พลังธาตุไฟจากห้องครัวก็เปรียบเสมือน ไฟเผาหัวใจ ของบ้าน ถือเป็นลักษณะที่ไม่ดีอย่างหนึ่ง

ห้องครัว ถือเป็นคลังสมบัติของบ้าน ถ้ายังเป็นตำแหน่งสุขภาพของคนในครอบครัวอีกด้วย ตำแหน่งที่ดีที่สุดควรอยู่ในจุดที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกและมิดชิด ห้ามเลือกตำแหน่งศูนย์กลางของบ้านเป็นกันขาด