10 ตุลาคม พ.ศ.2565 วันออกพรรษา ฟังธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมครบพรรษาในวันนี้

10 ตุลาคม พ.ศ.2565 วันออกพรรษา ฟังธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมครบพรรษาในวันนี้

วันออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทย วันออกพรรษา คือ วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน

12 สิงหาคม 2565 วันสารทจีน วันแห่งการกตัญญูต่อบรรพบุรุษ

12 สิงหาคม 2565 วันสารทจีน วันแห่งการกตัญญูต่อบรรพบุรุษ

วันสารทจีน ซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญของชาวจีน ที่มีไว้เพื่อให้ลูกหลานชาวจีนได้แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ

14 กรกฎาคม 2565 วันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนถือเป็นโอกาสดีทำบุญ รักษาศีล

14 กรกฎาคม 2565 วันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนถือเป็นโอกาสดีทำบุญ รักษาศีล

วันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันที่บ่งบอกถึงฤดูฝน ตามพระพุทธบัญญัติว่า เมื่อถึงวันเข้าพรรษาพระสงฆ์ต้องเข้าจำพรรษา ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง

เปิดประวัติวันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 วันสำคัญของชาวพุทธ

เปิดประวัติวันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 วันสำคัญของชาวพุทธ

วันอาสาฬหบูชา เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญต่อทางพระพุทธศาสนา (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘) นั้นคือ “วันอาสาฬหบูชา” ซึ่งวันอาสาฬหบูชา 2565 นี้ตรงกับวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2565