อย่าเด็ดขาด!!! หญิงต้องห้ามสำหรับชาย

Home / ดูดวง คำทำนายอื่นๆ, เรื่องเด็ดดูดวง, เรื่องเด่นดูดวง / อย่าเด็ดขาด!!! หญิงต้องห้ามสำหรับชาย

ความเชื่อในสมัยโบราณ สำหรับ หญิงต้องห้ามสำหรับชาย ชายไม่ควรคบ ควรหลีกเลี่ยง เพราะผิดศีล จะมีอะไรบ้าง Horoscope.Mthai.com นำมาฝากกันครับ

หญิงต้องห้ามสำหรับชาย
หญิงต้องห้าม

อคมนียวัตถุ ได้แก่วัตถุต้องห้ามซึ่งเกี่ยวเนื่องในกาเมสุมิจฉาจาร โดยทั่วไปสำหรับชายนั้น เมื่อแสดงโดยละเอียดก็ได้แก่หญิง ๒๐ ประเภท ดังที่ทราบกัน เท่าที่พบหลักฐานในอรรถกถามีแสดงรายละเอียดดังนี้

1 หญิงที่มีมารดาปกครองเพราะบิดาตายหรือไม่ได้อยู่กับมารดา
2 หญิงที่มีบิดาปกครอง
3 หญิงที่มีมารดาบิดาปกครอง
4 หญิงที่มีพี่สาวปกครอง หรือมีน้องสาวเป็นผู้ดูแลรักษา
5 หญิงที่มีพี่ชายปกครอง หรือมีน้องชายเป็นผู้ดูแลรักษา
6 หญิงที่มีญาติเป็นผู้ปกครอง
7 หญิงที่มีตระกูลเดียวกันหรือเชื้อชาติเดียวกันเป็นผู้ปกครอง (ที่ว่าเชื้อชาติเป็นผู้ปกครองนั้น หมายถึงหญิงที่ไปอยู่ในต่างประเทศและอยู่ในความปกครองของชนชาติเดียวกับตน มีสถานทูต เป็นต้น)
8 หญิงที่มีผู้ประพฤติปฏิบัติศีลธรรมด้วยกันเป็นผู้ปกครอง เช่น หญิงที่บวชชี มีหัวหน้าชีเป็นผู้ปกครอง
9 หญิงที่กษัตริย์หรือผู้มีอำนาจได้จองตัวไว้
10 หญิงที่มีผู้หมายมั่นไว้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ หรือหญิงที่มีคู่หมั้น
11  หญิงที่ชายซื้อมา
12  หญิงที่สมัครใจไปอยู่กับชาย
13 หญิงที่ยอมเป็นภรรยาของชายโดยหวังในทรัพย์สินเงินทอง
14 หญิงที่ยอมเป็นภรรยาของชายโดยหวังในเครื่องนุ่งห่ม
15  หญิงที่เป็นภรรยาของชายโดยการแต่งงานที่มีพิธีเอามือเจ้าบ่าวเจ้าสาวจุ่มลงในขันน้ำ
16 หญิงที่เป็นภรรยาของชายโดยชายนั้นเป็นผู้ช่วยให้พ้นจากการแบกทูนของบนศีรษะ
17  หญิงที่เป็นเชลยแล้วตกเป็นภรรยาของชายนั้น
18 หญิงที่เป็นลูกจ้างทำงานในบ้าน หรือในห้างร้านของชายนั้น แล้วชายนั้นเอาเป็นภรรยา
19  หญิงที่เป็นทาสภายในบ้านของชายนั้น แล้วชายนั้นเอาเป็นภรรยาด้วย
20 หญิงที่เป็นภรรยาของชายชั่วครั้งชั่วคราว

ขออนุญาตใช้เนื้อหา