7 พระคุณธรรม! ที่โดดเด่นของ สมเด็จพระญาณสังวร

Home / เรื่องเด่นดูดวง / 7 พระคุณธรรม! ที่โดดเด่นของ สมเด็จพระญาณสังวร

696px-สมเด็จพระญาณสังวร_สมเด็จพระสังฆราช

ชีวิตของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ นั้นก็ไม่ต่างไปจากชีวิตของบุคคลทั่วไป คือพระองค์ก็ต้องทรงประสบกับความผิดหวังบ้าง สมหวังบ้าง ประสบกับความสำเร็จบ้าง ความล้มเหลวบ้าง แต่โดยที่พระองค์ทรงเพียบพร้อมไปด้วยพระคุณธรรมอันเป็นเสมือนแกนหรือแก่นของชีวิต ฉะนั้น ชีวิตของพระองค์ จึงมีความสมหวังมากกว่าความผิดหวัง มีความสำเร็จมากกว่าความล้มเหลว มีความดีใจมากกว่าความเสียใจ

กล่าวโดยรวมคือ ด้วยพระคุณธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงทำให้ประสบความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าไปตามครรลองของชีวิตพรหมจรรย์อย่างสม่ำเสมอจนถึงที่สุด ดังเป็นที่ปรากฏ ฉะนั้น หากจะวิเคราะห์จากพระจริยวัตรของพระองค์ ว่าทรงมีพระคุณธรรมที่โดดเด่นอย่างไรบ้าง ก็อาจจะกล่าวได้ว่า พระคุณธรรมโดดเด่นเป็นที่ปรากฏนั้นคือ

“ความเรียบง่าย ทรงใฝ่รู้ ทรงยึดมั่นในกตัญญู

ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา ทรงถ่อมพระองค์

ทรงอดทน และทรงคารวธรรม”

ดาวน์โหลดอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่นี่ www.mbookstore.com
บทความนี้ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้บนเว็บไซต์ Horoscope.mthai.com เท่านั้น