ความเชื่อ คำสอน บำเพ็ญธรรม เจ้าแม่กวนอิม

คําสอน…เจ้าแม่กวนอิม แบบฉบับอ่านง่ายเข้าใจเร็ว !!

Home / ดูดวง / คําสอน…เจ้าแม่กวนอิม แบบฉบับอ่านง่ายเข้าใจเร็ว !!

เจ้าแม่กวนอิม ที่เรารู้จักกันนั้น แท้จริงแล้วคือพระโพธิสัตว์ฝ่ายมหายาน ซึ่งมีต้นกำเนิดจากพระสูตรมหายานในอินเดีย และได้ผสมผสานกับตำนานเรื่องเจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน ของศาสนาพื้นบ้านจีนจนก่อให้เกิดเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมในภาคสตรีขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความอ่อนโยน และแสดงถึงความเมตตากรุณาให้เด่นชัดยิ่งขึ้นดังเช่นความรักของมารดาที่มีต่อบุตร

สำหรับคำสอนของ เจ้าแม่กวนอิม จะอยู่ในรูปแบบที่ใช้คำค่อนข้างอ่านเข้าใจยาก เป็นศัพท์เฉพาะในคำสอน วันนี้แม่หมอ แห่ง Horoscope.mthai.com เลยนำมาเรียบเรียงใหม่ให้อ่านง่ายมากขึ้น จะได้นำไปปฏิบัติกันได้ถูกต้องนะคะ 🙂

เจ้าแม่กวนอิม

1. ในกรณีที่ต้องการกินเจตลอดชีวิต ให้ละเว้นจากการทานเนื้อสัตว์ และห้ามพูดคำหยาบ ส่วนถ้าใครที่เคารพเจ้าแม่กวนอิมเหมือนกัน แต่ยังไม่พร้อมจะงดทานเนื้อสัตว์ ก็ขอให้งดเนื้อวัวเป็นอย่างน้อย

2. ทำบุญทุกครั้งเมื่อมีโอกาส หากมีเหตุการณ์ให้ต้องทำบุญ ทำทาน  ควรรีบทำเดี๋ยวนั้น อย่าเดินหนีเดินผ่าน และอย่าลืมมีน้ำใจติอเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพราะมีความเชื่อว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์

3. ซื่อสัตย์ต่อตัวเองและประเทศชาติ อย่าทำผิดกฎหมาย อย่าเห็นผิดเป็นชอบ อย่าทำตัวห่างเหินจากศาสนาและคำสอน  และที่สำคัญ ไม่ควรวิจารณ์คำสอนของศาสนาอื่น ถือเป็นการสร้างกรรมทางความคิดและจิตใจ และวจีกรรม

4. ไหว้บรรพบุรุษ และเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในทุกเทศกาลสำคัญ เพื่อแสดงถึงความกตัญญู เช่น วันสารทจีน วันตรุษจีน วันเชงเม้ง ฯลฯ

5. ต้องเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคง ไม่ย่อท้อต่อการบำเพ็ญธรรม เดินหน้าต่อไปด้วยจิตใจที่ตั้งมั่น มีปณิธานแน่วแน่  ไม่ยกเลิกกลางคัน ขยันหมั่นเพียรให้สำเร็จลุล่วงตามที่ตั้งใจ

Logo Horo

รูปประกอบและเรียบเรียงโดย : Horoscope.Mthai.com