เคล็ดลับบูชา เทวดา ประจำทิศทั้ง ๙

Home / ดูดวง คำทำนายอื่นๆ, เรื่องเด็ดดูดวง, เรื่องเด่นดูดวง / เคล็ดลับบูชา เทวดา ประจำทิศทั้ง ๙

Horoscope.Mthai.com นำข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับเคล็ดลับบูชา เทวดา ประจำทิศทั้ง ๙ ทิศ ที่ทำการตั้งบัตรพลีบูชา เพื่อเป็นความรู้และสำหรับคนที่ต้องการจะบูชาครับ

เทวดา

เคล็ดลับบูชา เทวดา ประจำทิศทั้ง ๙

กฎเกณฑ์การทำการมงคลและบูชา เทวดา ประจำทิศ สำหรับชาวบ้านทั่วไป รวมทั้งข้อห้ามกับเคล็ด ในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องในกาลเทศะต่าง ๆ ด้วย ซึ่งบางคนมีความสนใจในเรื่องทิศ อยากทราบว่าวันใดทิศใดจึงจะให้คุณ  มีกฎเกณฑ์ดังนี้ เทวดา ประจำทิศทั้ง ๙ ทิศ ที่ทำการตั้งบัตรพลีบูชา คือ อีสาน พระอาทิตย์ – บูรพา พระจันทร์ – อาคเนย์ พระอังคารอุดร พระศุกร์ – พระเกตุ (บัตรรพลี ๙ ชั้น) – ทักษิณ พระพุธ   พายัพ พระราหู – ปัศจิม พระพฤหัสบดี – หรดี พระเสาร์

พระอาทิตย์

๑. พระอาทิตย์
เทพยนิกร มีกายาสีแดง ทรงทิพยอาภรณ์พรายแพรวด้วยแก้วปัทมราชอยู่ประจำทิศอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) มีกำลัง ๖ ทรงหอกเป็นอาวุธ ราชพาหนะคือ ราชสีห์ (สิงโต)
พระประจำวันเกิด คือ พระปางถวายเนตร

พระจันทร์

๒. พระจันทร์
เทพบุตร มีกายาสีขาว ทรงทิพยอาภรณ์แก้วประพาฬพิจิตร อยู่ประจำทิศบูรพา (ตะวันออก) มีกำลัง ๑๕ ทรงดาบและโล่เป็นอาวุธ ราชพาหนะคือ อาชาไนย (ม้า)
พระประจำวันเกิด คือ พระปางห้ามสมุทร

พระอังคาร

๓. พระอังคาร
มีกายาสีแดงโกเมน ทรงรัตนโกเมนวิมลมาศ อยู่ประจำทิศอาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้) มีกำลัง ๘ ทรงดาบและเขนเป็นอาวุธ ราชพาหนะคือ กาสร (ควายป่า)
พระประจำวันเกิด คือ พระปางไสยาสน์

พระพุธ

๔. พระพุธ
มีกายาสีเขียว ทรงทิพยอาภรณ์แก้วมรกต อยู่ประจำทิศทักษิณ (ใต้) กำลัง ๑๗ ทรงขอช้างเป็นอาวุธ ราชพาหนะคือ พระญากุญชร (ช้าง)
พระประจำวันเกิด คือ พระปางอุ้มบาตร

พระเสาร์

๕. พระเสาร์
มีกายาสีแดงคล้ำออกดำ ทรงรัตนมณีนิลเป็นทิพยอาภรณ์ อยู่ประจำทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้) มีกำลัง ๑๐ ทรงปืนเป็นอาวุธ ราชพาหนะคือ พยัคฆราช (เสือ)
พระจำวันเกิด คือ พระปางนาคปรก

พระพฤหัสบดี

๖. พระพฤหัสบดี
มีกายาสีเขียวอย่างบุษราคัม ทรงทิพยอาภรณ์สุวรรณรัตนรูจีแจ่มด้วยดวงมุกดาหาร อยู่ประจำทิศปัศจิม (ตะวันตก) มีกำลัง ๑๙ ทรงดาบคู่เป็นอาวุธ ราชพาหนะคือ มฤคราช (กวาง)
พระประจำวันเกิด คือ พระปางสมาธิ

พระอสุรินทร์ (พระราหู)

๗. พระอสุรินทร์ (พระราหู)
มีกายาสีดอกตะแบก ทรงทิพยสุวรรณ (ทอง) อยู่ประจำทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ) มีกำลัง ๑๒ ทรงโตมร (สามง่าม) เป็นอาวุธ ราชพาหนะคือ สุบรรณราช (ครุฑ)
พระประจำวันเกิด คือ พระปางป่าเลไลยก์

พระศุกร์

๘. พระศุกร์
มีกายาสีเลื่อมประภัสสร ทรงทิพยอาภรณ์เลื่อมประภัสสรโอภาส อยู่ประจำทิศอุดร (เหนือ) มีกำลัง ๒๑ ทรงศรเป็นอาวุธ ราชพาหนะคือ โคอุสภราช (โค)
พระประจำวันเกิด คือ พระปางรำพึง

พระเกตุ

๙. พระเกตุ
มีกายาสีทองสุก ทรงทิพยสุวรรณวิภูษิต อยู่ประจำทิศปัศจิม (ตะวันตก) มีกำลัง ๙ ทรงพระขรรค์เป็นอาวุธ ราชพาหนะคือ พญามังกร
พระประจำวันเกิด คือ พระปางมารวิชัย

สำหรับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ส่วนใหญ่ผู้ทำพิธีจะ เป็นผู้จัดเตรียมให้ โดยการเขียน เทวดา นพเคราะห์ หรือจัดหารูป เทวดา นพเคราะห์มา นำพระประจำวันเกิดของเจ้าภาพ มาเป็นพระพุทธรูปบูชาในงาน จะเอาสายสิญจน์วงรอบบัตรพลีติดเทียนตามกำลังวันการประกอบพิธีครั้นถึงวันงาน เมื่อเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้ว ให้จุดเทียนมงคลบูชา เทวดา นพเคราะห์ด้วย

ต่อจากนั้น จึงรับศีลและฟังพระสวดพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล เมื่อพระกลับแล้วจึงมีการกินเลี้ยงฉลองหรือมีการละเล่นรื่นเริง ฉะนั้นคนในสมัยโบราณเชื่อว่าการตั้งบัตรพลีบูชา เทวดา ประจำทิศทั้ง ๙ ย่อมมีมีอานุภาพมากด้วยพุทธคุณ ค้ำจุนดวง เสริมบารมี เสริมการงาน การเงิน หนุนดวงจะมิตกอับ อีกทั้งยังป้องกันภัยรอบด้านอีกด้วย

ขออนุญาตใช้เนื้อหา