ได้เวลา ประเพณีทอดกฐิน ! กับอานิสงส์ผลบุญกว่า 7 ข้อ

Home / ดูดวง / ได้เวลา ประเพณีทอดกฐิน ! กับอานิสงส์ผลบุญกว่า 7 ข้อ

7 อานิสงส์ ประเพณีทอดกฐิน

ถือเป็นกาลทาน ที่เป็นประเพณีสำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง โดยมีระยะเวลา 1 เดือน หลังจากวันออกพรรษาคือวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ไปจนถึงกลางเดือน 12 หลายคนคุ้นเคยกันดีกับการใส่ซองช่วยทำบุญหรือเป็นเจ้าภาพทอดกฐินในวัดต่างๆ ถือเป็นการสร้างอานิสงส์ผลบุญครั้งใหญ่ และยังช่วยทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับลูกหลานต่อไปอีกด้วยค่ะ

สำหรับการทอดกฐิน มีที่มาจาก ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติการจำพรรษา เพื่อป้องกันพระไปเดินเหยียบต้นพืชต้นข้าวที่ชาวบ้านเขาปลูกไว้ในฤดูฝนไม่ ให้เสียหาย เมื่อออกพรรษาแล้ว ภิกษุชาวปาฐา 30 รูป เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้า เวลานั้นพระสงฆ์ทั้งหลายมีผ้าจำกัดเพียง 3 ผืนท่านั้น เมื่อนางวิสาขาที่กำลังเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่พอดี เห็นพระมีผ้าสบงจีวรเปียกโชกด้วยน้ำฝนและน้ำค้าง จึงได้กราบทูลขอพรแด่พระพุทธเจ้าว่า “หลังจากออกพรรษาแล้ว ขอบรรดาประชาชนทั้งหลายมีโอกาสถวายผ้าไตรจีวรแก่คณะสงฆ์ด้วยเถิด” พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุมัติ

ประเพณีทอดกฐิน

อานิสงค์ของการทอดกฐิน
1. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมากและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย

2. ทำให้มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์ และผ่องใสอยู่เสมอ

3. ทำให้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย

4. ได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นกุศลติดตัวไปภพเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่

5. ทำให้เป็นคนรูปงาม ผิวพรรณงามเป็นที่รักของบุคคลทั่วไป

6. ทำให้มีชื่อเสียงเกียรติคุณน่ายกย่องสรรเสริญ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา น่าเคารพนับถือ

7. ทำให้ผู้นั้นแม้ตายแล้ว ก็ได้ไปเกิดในโลกสวรรค์

logo_horo

รูปประกอบและเรียบเรียงโดย : Horoscope.mthai.com