อ.คฑา เตือนคนเกิดวันอังคารและอีก 2 ราศี ให้ระวังตลอดเดือนมิถุนายน 2559

Home / ดูดวง / อ.คฑา เตือนคนเกิดวันอังคารและอีก 2 ราศี ให้ระวังตลอดเดือนมิถุนายน 2559

ช่วงเดือนมิถุนายนนี้….อ.คฑา ขอแนะนำผู้ที่เกิดวันอังคาร  รวมไปถึงชาวราศีพิจิเเละราศีเมษ จะมีปัญหาเรื่องอารมณ์ การเดินทาง อุบัติเหตุ ทะเลาะกัน ขอให้ระวังในทุกๆเรื่อง เเละมีสติอยู่เสมอ ให้หมั่นทำบุญ สวดมนต์บูชาพระอังคาร เสด็จพ่อร.5 สม่ำเสมอ

IMG_0998 copy

บทสวดบูชาพระอังคาร
อิติปิโส ภะคะวา พระอังคารจะมัสมิง
จะ พุทธะคุณัง จะ ธัมมะคุณัง จะ สังฆะคุณัง
สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคังวิวัชชะเย
สัพพะลาภัง ภะวันตุเม

พระคาถาบูชาดวงวิญญาณเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ” ( 3 รอบ)

คาถามงกุฏพระพุทธเจ้า
อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตัง โสอิโสตัง พุทธะปิติอิ ( 3 รอบ)

logo_horo

ด้วยความปรารถนาจาก อาจารย์ คฑา ชินบัญชร