สีกาลกิณี สีที่ถูกโฉลก สีมงคล สีมงคล ตามวันเกิด เสริมมงคล แต่งตัวตามวันเกิด

สีมงคล ตามวันเกิด เสริมมงคลแต่ละด้านให้ดี และ สีกาลกิณี ที่ควรเลี่ยงเอาไว้

Home / ดูดวง / สีมงคล ตามวันเกิด เสริมมงคลแต่ละด้านให้ดี และ สีกาลกิณี ที่ควรเลี่ยงเอาไว้

สีมงคล ตามวันเกิด เลือกใช้ให้เป็นมงคลกับตัว เสริมดวงในด้านต่างๆ ให้ดีขึ้น ซึ่งการเลือกสีเสื้อผ้าหรือสีที่เป็นมงคลกับตัวเป็นสิ่งที่ทำกันมาตั้งแต่โบราณกาลแล้ว ทั้งนี้ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์หากเลือกใช้สีที่เป็นมงคลก็จะส่งเสริมตัว ทั้งในเรื่องของโชคลาภ บริวาร เสน่ห์ แต่ถ้าหากใช้สีที่เป็นกาลกิณีกับตัว ก็จะขัดโชค ขัดลาภ หรืออาจจะมีสิ่งต่างๆ ที่ไม่เป็นมงคลเกิดขึ้นได้

สีมงคล ตามวันเกิด และ สีกาลกิณี ที่ควรเลี่ยง

  • สีประจำวันเกิดวันอาทิตย์

สีแดง
เป็นบริวาร เสริมสร้างบริวาร

สีขาว สีเหลือง
เป็นอายุ เสริมสร้างให้มีสุขภาพที่แข็งแรง

สีชมพู
เป็นเดช เสริมสร้างให้ดูมีสง่าราศี

สีเขียว
เป็นศรี เสริมสร้างเสน่ห์เมตตาให้คนหลงใหล

สีม่วง สีดำ
เป็นมูละ เสริมด้านโชคลาภให้ทำมาค้าคล่อง

สีส้ม
เป็นอุตสาหะ เสริมสร้างจิตให้เข้มแข็ง สร้างความสำเร็จ

สีเทา
เป็นมนตรี เสริมสร้างเมตาของคนอุปถัมถ์ค้ำชู ช่วยเหลือ

สีฟ้า สีน้ำเงิน
เป็นกาลกิณีต่อดวงชะตาวันเกิด ไม่นิยมใช้

  • สีประจำวันเกิดวันจันทร์

สีขาว สีเหลือง
เป็นบริวาร เสริมสร้างบริวาร

สีชมพู
เป็นอายุ เสริมสร้างให้มีสุขภาพที่แข็งแรง

สีเขียว
เป็นเดช เสริมสร้างให้ดูมีสง่าราศี

สีม่วง สีดำ
เป็นศรี เสริมสร้างเสน่ห์เมตตาให้คนหลงใหล

สีส้ม
เป็นมูละ เสริมด้านโชคลาภให้ทำมาค้าคล่อง

สีเทา
เป็นอุตสาหะ เสริมสร้างจิตให้เข้มแข็ง สร้างความสำเร็จ

สีฟ้า สีน้ำเงิน
เป็นมนตรี เสริมสร้างเมตาของคนอุปถัมถ์ค้ำชู ช่วยเหลือ

สีแดง
เป็นกาลกิณีต่อดวงชะตาวันเกิด ไม่นิยมใช้

  • สีประจำวันเกิดวันอังคาร

สีชมพู
เป็นบริวาร เสริมสร้างบริวาร

สีเขียว
เป็นอายุ เสริมสร้างให้มีสุขภาพที่แข็งแรง

สีม่วง สีดำ
เป็นเดช เสริมสร้างให้ดูมีสง่าราศี

สีส้ม
เป็นศรี เสริมสร้างเสน่ห์เมตตาให้คนหลงใหล

สีเทา
เป็นมูละ เสริมด้านโชคลาภให้ทำมาค้าคล่อง

สีฟ้า สีน้ำเงิน
เป็นอุตสาหะ เสริมสร้างจิตให้เข้มแข็ง สร้างความสำเร็จ

สีแดง
เป็นมนตรี เสริมสร้างเมตาของคนอุปถัมถ์ค้ำชู ช่วยเหลือ

สีขาว สีเหลือง
เป็นกาลกิณีต่อดวงชะตาวันเกิด ไม่นิยมใช้

  • สีประจำวันเกิดวันพุธ (กลางวัน)

สีเขียว
เป็นบริวาร เสริมสร้างบริวาร

สีม่วง สีดำ
เป็นอายุ เสริมสร้างให้มีสุขภาพที่แข็งแรง

สีส้ม
เป็นเดช เสริมสร้างให้ดูมีสง่าราศี

สีเทา
เป็นศรี เสริมสร้างเสน่ห์เมตตาให้คนหลงใหล

สีฟ้า สีน้ำเงิน
เป็นมูละ เสริมด้านโชคลาภให้ทำมาค้าคล่อง

สีแดง
เป็นอุตสาหะ เสริมสร้างจิตให้เข้มแข็ง สร้างความสำเร็จ

สีขาว สีเหลือง
เป็นมนตรี เสริมสร้างเมตาของคนอุปถัมถ์ค้ำชู ช่วยเหลือ

สีชมพู
เป็นกาลกิณีต่อดวงชะตาวันเกิด ไม่นิยมใช้

  • สีประจำวันเกิดวันพุธ (กลางคืน)

สีเทา
เป็นบริวาร เสริมสร้างบริวาร

สีฟ้า สีน้ำเงิน
เป็นอายุ เสริมสร้างให้มีสุขภาพที่แข็งแรง

สีแดง
เป็นเดช เสริมสร้างให้ดูมีสง่าราศี

สีขาว สีเหลือง
เป็นศรี เสริมสร้างเสน่ห์เมตตาให้คนหลงใหล

สีชมพู
เป็นมูละ เสริมด้านโชคลาภให้ทำมาค้าคล่อง

สีเขียว
เป็นอุตสาหะ เสริมสร้างจิตให้เข้มแข็ง สร้างความสำเร็จ

สีม่วง สีดำ
เป็นมนตรี เสริมสร้างเมตาของคนอุปถัมถ์ค้ำชู ช่วยเหลือ

สีส้ม
เป็นกาลกิณีต่อดวงชะตาวันเกิด ไม่นิยมใช้

  • สีประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี

สีส้ม
เป็นบริวาร เสริมสร้างบริวาร

สีเทา
เป็นอายุ เสริมสร้างให้มีสุขภาพที่แข็งแรง

สีฟ้า สีน้ำเงิน
เป็นเดช เสริมสร้างให้ดูมีสง่าราศี

สีแดง
เป็นศรี เสริมสร้างเสน่ห์เมตตาให้คนหลงใหล

สีขาว สีเหลือง
เป็นมูละ เสริมด้านโชคลาภให้ทำมาค้าคล่อง

สีชมพู
เป็นอุตสาหะ เสริมสร้างจิตให้เข้มแข็ง สร้างความสำเร็จ

สีเขียว
เป็นมนตรี เสริมสร้างเมตาของคนอุปถัมถ์ค้ำชู ช่วยเหลือ

สีม่วง สีดำ
เป็นกาลกิณีต่อดวงชะตาวันเกิด ไม่นิยมใช้

  • สีประจำวันเกิดวันศุกร์

สีฟ้า สีน้ำเงิน
เป็นบริวาร เสริมสร้างบริวาร

สีแดง
เป็นอายุ เสริมสร้างให้มีสุขภาพที่แข็งแรง

สีขาว สีเหลือง
เป็นเดช เสริมสร้างให้ดูมีสง่าราศี

สีชมพู
เป็นศรี เสริมสร้างเสน่ห์เมตตาให้คนหลงใหล

สีเขียว
เป็นมูละ เสริมด้านโชคลาภให้ทำมาค้าคล่อง

สีม่วง สีดำ
เป็นอุตสาหะ เสริมสร้างจิตให้เข้มแข็ง สร้างความสำเร็จ

สีส้ม
เป็นมนตรี เสริมสร้างเมตาของคนอุปถัมถ์ค้ำชู ช่วยเหลือ

สีเทา
เป็นกาลกิณีต่อดวงชะตาวันเกิด ไม่นิยมใช้

  • สีประจำวันเกิดวันเสาร์

สีม่วง สีดำ
เป็นบริวาร เสริมสร้างบริวาร

สีส้ม
เป็นอายุ เสริมสร้างให้มีสุขภาพที่แข็งแรง

สีเทา
เป็นเดช เสริมสร้างให้ดูมีสง่าราศี

สีฟ้า สีน้ำเงิน
เป็นศรี เสริมสร้างเสน่ห์เมตตาให้คนหลงใหล

สีแดง
เป็นมูละ เสริมด้านโชคลาภให้ทำมาค้าคล่อง

สีขาว สีเหลือง
เป็นอุตสาหะ เสริมสร้างจิตให้เข้มแข็ง สร้างความสำเร็จ

สีชมพู
เป็นมนตรี เสริมสร้างเมตาของคนอุปถัมถ์ค้ำชู ช่วยเหลือ

สีเขียว
เป็นกาลกิณีต่อดวงชะตาวันเกิด ไม่นิยมใช้

ไหว้พระเสริมดวง ทำไมต้องไปที่ เขาคิชฌกูฏ อ.คฑา มีเคล็ดลับแนะนำ

ข้อมูลจาก: หนังสือรวมมงคลคาถาศักดิ์สิทธิ์ (เรียกโชค เพิ่มลาภ บันดาลทรัพย์)