ทำบุญปล่อยสัตว์ อานิสงส์ที่ช่วยให้คุณหายจากเจ็บป่วย

Home / ดูดวง คำทำนายอื่นๆ, หมอดู, เรื่องเด็ดดูดวง, เรื่องเด่นดูดวง / ทำบุญปล่อยสัตว์ อานิสงส์ที่ช่วยให้คุณหายจากเจ็บป่วย

ทำบุญปล่อยสัตว์ แก้โรคตามความเชื่อ

วิธีต่อไปนี้แนะนำหลายต่อหลายคนให้ดีขึ้นมาแล้ว สำหรับใครที่เจ็บไข้ได้ป่วย แน่นอนมักหาที่พึ่งทางใจโดยการทำบุญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทำบุญปล่อยสัตว์ เพราะเชื่อว่ากุศลจากเมตตาบารมี จะช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น สำหรับอานิสงส์โดยทั่วไปของการปล่อยสัตว์แก้โรคตามความเชื่อ มีดังนี้ค่ะ

ทำบุญปล่อยสัตว์

1. ปล่อยหอยขม เชื่อว่าปลดปล่อยความทุกข์โศกออกไปจากตัว

2. ปล่อยปลาหมอ เชื่อว่าหายจากโรคภัยไข้เจ็บ

3. ปล่อยกบ เชื่อว่าช่วยให้พ้นจากวิบากกรรมเก่า

4. ปล่อยนก เชื่อว่าช่วยให้หมดเคราะห์ หมดโศก

5. ปล่อยปลาไหล เชื่อว่าช่วยให้ชีวิตที่ติดขัดอยู่ ไหลลื่น ไม่มีอุปสรรค

6. ปล่อยโค กระบือ เชื่อว่าจะมีอายุยืนนาน แคล้วคลาดปลอดภัย

7. ปล่อยปลาดุก เชื่อว่าจะทำให้ศัตรูหรือคู่แข่งแพ้พ่าย

8. ปล่อยปลาช่อน เชื่อว่าจะช่วยช้อนเงินช้อนทอง

9. ปล่อยเต่า เชื่อว่าจะช่วยให้มีโชคลาภ อายุยืน

10. ปล่อยตะพาบ เชื่อว่าจะทำให้ไม่มีเภทภัยใดๆมาคุกคาม อายุมั่นขวัญเรือน

11. ปล่อยหอยโข่ง เชื่อว่าจะช่วยทำให้การดำเนินชีวิตสะดวกสบาย มีข้าทาสบริวารมาก

ที่นำเสนอข้างต้นคือ อานิสงส์แห่งการ ทำบุญปล่อยสัตว์ แต่ละชนิด ที่ทุกท่านทำอยู่ ล้วนเป็นกุศลทั้งสิ้น แต่วันนี้แม่หมอขอนำเสนอเพิ่มเติม เพื่อให้ทุกข์ที่พบเจออยู่ ทุเลาลงได้เร็วขึ้น สำหรับท่านที่เจ็บป่วย หรือบุคคลอันเป็นที่รักเจ็บป่วย จะสะดวกในการปล่อยสัตว์ชนิดใดก็แล้วแต่ แต่ตามหลักศาสตร์บำบัดของ อ.มิก พชร ฑูตเทวะ ผู้เขียนหนังสือเทวะบำบัด ได้ระบุไว้ว่า ให้ปล่อยเป็นจำนวนคู่ หรือปล่อยในจำนวน 8 ตัว เมื่อไปซื้อสัตว์มาจากตลาดแล้ว ให้ตัดเศษผม เศษเล็บมือ เล็บเท้า หรืออย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ป่วย ใส่ลงไปในภาชนะที่บรรจุสัตว์นั้น แล้วตั้งจิตอธิษฐานดังนี้ค่ะ

“ข้าพเจ้า ………… ขอให้เคราะห์กรรม โรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่ติดอยู่กับขน หนัง ฟัน เล็บ ของข้าพเจ้าจงหลุดไปพร้อมกับสัตว์ที่กำลังจะปล่อย เป็นทานกุศลในครั้งนี้ด้วยเทอญ “

เมื่อเดินทางไปถึงแหล่งน้ำ หรือสภานที่ปล่อยสัตว์ ให้ตั้งจิตอธิษฐานขณะปล่อยสัตว์ตามนี้ค่ะ

ทำบุญปล่อยสัตว์

” ข้าพเจ้าขออ้างอิงอำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โปรดดลบันดาลบุญ ที่เกิดจากการปล่อย..(ระบุชื่อสัตว์ที่ปล่อย เช่น เต่า ปลา หอย ) จำนวน ….. ตัว จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวร ที่ประชิดติดตัวของข้าพเจ้าที่ส่งผลให้เกิดอาการของโรค………..(บอกชื่อโรค หรืออาการที่เป็นอยู่) เมื่อท่านได้รับกุศลในครั้งนี้แล้ว ก็ขอจงโปรดยกโทษ อโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ และขอให้อาการที่ข้าพเจ้าเผชิญอยู่ จงทุเลาเบาบางลง และหายโดยเร็ววันเทอญ ด้วยคำอธิษฐานนี้ข้าพเจ้าขออันเชิญพระแม่ธรณี พระแม่คงคา พระยายมราช โปรดเสด็จมาเป็นทิพยญาณ ในการสร้างกุศลครั้งนี้ และขอให้ท่านโปรดนำบุญกุศลนี้ส่งถึงเจ้ากรรมนายเวรที่ประชิดติดตัวส่งผลที่อาการหรือโรค ของข้าพเจ้าด้วยเทอญ อิทัง สัจจะวานัง อธิษฐานิ พุทธิ อธิษฐานิ ธัมมัง อธิษฐานิ สังฆัง อธิษฐานิ “

วิบากรรม

ติดตามหนังสือดีๆได้ที่ : Horo Life Publishing

ภาพประกอบและเรียบเรียงโดย : Horoscope.mthai.com