หาคำตอบ กับความเชื่อที่ว่า…เทวดาประจำตัว มีจริงหรือ ?

Home / ดูดวง คำทำนายอื่นๆ, เรื่องเด็ดดูดวง, เรื่องเด่นดูดวง / หาคำตอบ กับความเชื่อที่ว่า…เทวดาประจำตัว มีจริงหรือ ?

เทวดาประจำตัว มีจริงหรือ ?

เนื่องจากชีวิตมุนษย์ทุกคน ต้องเวียนว่ายตายเกิด หลายภพหลายชาติไม่มีที่สิ้นสุด บางภพที่ได้เกิดก็อาจไม่ได้อยู่ในภพของมนุษย์ แต่ไปเกิดอยู่ในเดรัจฉานภพ ไม่สามารถที่จะบำเพ็ญบารมีเหมือนมนุษย์ได้

บางชาติของการเกิดเป็นมนุษย์ ก็อาจได้เป็นหญิงบ้าง ชายบ้าง สลับสับเปลี่ยนกันไป อยู่ที่วิบากกรรมของแต่ละคน อาจมีอยู่บ้างที่บางภพได้เกิดเป็นเทวดา เป็นเทพ เพราะบุญบารมีที่มีส่งผลให้มาเกิด เมื่อได้เกิดเป็นเทวดาก็อาจมีติดโลภ โกรธ หลง อยู่ในนิสัยบ้าง เมื่อหมดอายุขัยของเทวดา ก็อาจจะได้เกิดมาในภพของมนุษย์โลกบ้าง และเมื่อได้เกิดจึงมีเทวดาที่ตามลงมาเป็น เทวดาประจำตัว อาจเป็นด้วยภพที่เคยอยู่ก่อนที่จะมาเกิดในโลกมนุษย์ มีเทวดาเป็นบริวารอยู่แล้ว เมื่อเทวดาตามลงมารักษาดูแลตั้งแต่ตอนที่มาเกิดใหม่ๆ เพราะต้องมาคอยระวังปกป้องไม่ให้เจ้ากรรมนายเวรมาทำร้ายรบกวน จนกว่าคนคนนั้นจะเติบโตขึ้น เทวดาประจำตัวก็ยังคงทำหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะหมดวาระของเทวดาองค์นั้น จึงเป็นที่มาของเทวดาประจำตัว ที่ส่วนใหญ่จะมีอยู่ทุกคน การดูแลมนุษย์คนหนึ่ง ซึ่งเทวดาต้องรับหน้าที่นี้

เทวดาประจำตัว

 

อาจมีบางคนที่เทวดาดูแลอยู่หลายองค์ เพราะบุพกรรมที่สั่งสมกันมาแต่ชาติปางก่อน ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติ และเมื่อมีบุญมาเพิ่ม ทำให้เทวดาประจำตัวยิ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น มีความเป็นทิพย์สูง เทวดาจะอยู่ได้นานและไม่หนีไปไหน ด้วยบุญบารมีที่มนุษย์คนนั้นมี เทวดาจะอยู่ได้นานและไม่หนีไปไหน ด้วยบุญบารมีของมนุษย์คนนั้น ประกอบกับคำอธิษฐานที่ขอให้เทพเทวดาประจำตัวดูแลรักษา จึงเป็นพันธะสัญญาที่มนุษย์มีให้กับเทวดา ซึ่งในความเชื่อเทวดาประจำตัวนั้นอาจมาจากพี่น้อง เพื่อนฝูงที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาในยามที่ยังมีชีวิตอยู่ มื่อละจากโลกนี้ไปจึงมีบุญที่สัมพันธ์กันอยู่ และแม้ว่าญาติคนนั้นจะได้ไปเกิดบนสวรรค์แล้วก็ตาม ยังได้ตามลงมาช่วยเหลือ เนื่องจากความผูกพันเป็นสายใยที่ทิ้งกันไม่ได้

บางคนเมื่อรู้สึกว่าอะไรบางอย่างคอยช่วยเหลืออยู่ จนคิดเองว่าเป็น “องค์ใน” หรือมีคนมาทักว่า “มีองค์” ก็เชื่อว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆ จนบางครั้งหลงไปรับขันธ์ตามความเชื่อนั้น ซึ่งอันที่จริงทุกคนมีองค์คอยคุ้มครองดูแลทั้งสิ้น ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดแต่อย่างไร เทพประจำตัวก็มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามวาระ หากหมดวาระเมื่อไหร่ ก็หมายถึงคนคนนั้นอาจหมดบุญ หรือหมดอายุขัยตามเทวดาองค์นั้นๆ ก็เป็นได้ แต่บางครั้งเป็นเพราะว่าเทวดาประจำตัว มีวาระที่จะต้องไปสถิตบนวิมานชั้นที่สูงขึ้น ไม่อาจมาอยู่ดูแล แต่มีองค์ใหม่มาดูแลแทน

เทวดาประจำตัว

บางคนชีวิตเปลี่ยนแปลงกะทันหัน เช่น เกิดป่วยด้วยโรคประหลาด ไม่หายสักที แต่พอไปรับขันธ์กลับหายป่วยเป็นปลิดทิ้ง จึงคิดว่าเป็นพราะตนเองมีองค์จริงตามที่ร่างทรงบอก แต่ที่จริงแล้วเป็นเรื่องที่ เทวดาประจำตัว ของเขาหมดวาระที่จะดูแลและเปลี่ยนองค์ใหม่มาแทนที่ ในช่วงที่เปลี่ยนแปลงสถานะนั้น เทวดาที่คุ้มครองเรา อาจทำให้เกิดความรู้สึกบางอย่าง ที่แปลกไป แต่ที่จริงแล้วเป็นการปรับตัวของขันธ์ในร่างกายมากกว่า มิได้หมายความว่ามีองค์มาขอให้เข้าทรงหรือขอมาอยู่ด้วยแต่อย่างใด

ดาวน์โหลดอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่นี่ www.mbookstore.com
บทความนี้ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้บนเว็บไซต์ Horoscope.mthai.com เท่านั้น