สวดพระพุทธคุณแก้หนี้สิน

Home / ดูดวง คำทำนายอื่นๆ, เรื่องเด็ดดูดวง, เรื่องเด่นดูดวง / สวดพระพุทธคุณแก้หนี้สิน

Horoscope.Mthai.com นำสาระดีๆมาบอกกันครับ เพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติที่นำสู่เส้นทางแห่งความสุข สำหรับการ สวดพระพุทธคุณ แก้หนี้สิน ความหมายจะเป็นอย่างไร จะดีขนาดไหน แล้วต้องทำอย่างไรกันบ้าง ไปดูกันเลย

สวดพระพุทธคุณ
แก้หนี้สิน

พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัล ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี  กล่าวว่า อานิสงฆ์ของการ สวดพระพุทธคุณ เท่าอายุให้เกินกว่า ๑ ให้ได้ เพื่อให้สติดี เท่าที่ใช้ได้ผล สวดตั้งแต่นะโม พุทธัง ธัมมัง สังฆัง พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหากา จบแล้วย้อนกลับมาข้างต้น เอาพุทธคุณห้องเดียว ห้องละ ๑ จบ ต่อ ๑ อายุ อายุ ๔๐ สวด ๔๑ อายุ ๓๕ สวด ๓๖ ก็ได้ผล จะเกิดฐานะดี มีปัญญา จะได้มีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปในชีวิตขอให้ท่านชวนลูกหลานทุกๆ คน สวดมนต์ ก่อนนอน ถ้าท่านทั้งหลาย ตั้งใจ ศรัทธา เชื่อมั่น ลูกหลานได้ สวดมนต์ ตามหนังสือนี้แล้ว ผลที่ได้รับจากการ สวดมนต์ นั้น

๑. ลูกหลานจะมีระเบียบวินัยที่ดี
๒. ลูกหลานจะไม่เถียง จะเคารพเชื่อฟัง พ่อ – แม่ เขาจะรู้ว่าเขาเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ จะวางตัวได้เหมาะสม
๓. เมื่อเจริญวัยเป็นหนุ่มสาว ก็จะเป็นลูกหลานที่ดีของพ่อ-แม่ เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ
๔. ผู้ที่สวดและปฏิบัติเป็นประจำจะเจริญรุ่งเรืองพัฒนาสถาพร จะรวย จะสวย จะดีมีปัญญา จะสมประสงค์ ในสิ่งที่ดีงาม ตลอดไปทุกประการ

ฉะนั้นตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา มีเป้าหมายเพื่อให้มนุษย์ปลดเปลื้องตนเองจากทุกข์มีจิตใจเป็นอิสระเหนือ ทุกข์ทุกอย่าง หลักการ สวดมนต์ ไหว้พระเป็นธรรมประจำชีวิต เป็นข้อคิดประจำชีวิต เกิดผลผลิเพื่องอกงาม สร้างความดีให้แก่ตน ผลกำไรเป็นความดีเพื่อมอบให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ร่วมโลกได้อยู่ด้วยความมีโชคดี ทุกๆ ท่านขอให้ท่านพร้อมสมาชิกในครอบครัวได้ สวดมนต์ กันทุกคน ทุกครอบครัว เพื่อเป็นมงคลในชีวิต

หลักการดำเนินชีวิตของชาวพุทธนั้น ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายบุญที่สั่งสมไว้นี้จะช่วยเกื้อกูลให้พ้นทุกข์ทั้ง ปวงได้  อนึ่งประโยชน์ต่อจิตผู้อื่นคือ ผู้ใดที่ได้ยินได้ฟังเสียง สวดมนต์ จะพลอย ได้เกิดความรู้เกิดปัญญา มีจิตสงบลึกซึ้งตามไปด้วย ผู้สวดก็เกิดกุศลด้วยการให้ทานโดยทางเสียง เหล่าพรหมเทพและเทวดาที่ชอบฟังเสียงในการ สวดมนต์ มีอยู่จำนวนมากมาย ก็จะมาชุมนุมฟังกันอย่างพร้อมพรั่ง เมื่อมีเหล่าพรหมเทพและเทวดาเข้ามาห้อมล้อมรอบตัวของผู้สวดอยู่เช่นนั้น ภัยอันตรายต่างๆที่ไหนก้อไม่สามารถกล้ำกรายผู้ สวดมนต์ ได้ ตลอดจนอาณาเขตบริเวณบ้านของผู้ที่สวดมนต์ ย่อมมีเกราะแห่งเทพพรหมและเทวดา ทั้งหลายปกป้องคุ้มครอง เป็นเกราะแก้วคุ้มภัยได้อย่างดีเยี่ยม  อานิสงส์ของการ สวดมนต์ เป็นการระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

ขอบคุณภาพจากdou.us

 

ขออนุญาตใช้เนื้อหา