อานิสงส์ ของการไม่ทานเนื้อสัตว์

Home / ดูดวง คำทำนายอื่นๆ, เรื่องเด็ดดูดวง, เรื่องเด่นดูดวง / อานิสงส์ ของการไม่ทานเนื้อสัตว์

หากเราไม่ทานเนื้อ ถือกันว่าเป็นบุญกุศลอย่างมาก เพราะส่วนหนึ่งเป็นการที่เราไม่สนับสนุนให้เกิดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต และเขาว่ากันว่าจะได้ อานิสงส์ มากๆอีกด้วย ดังข้อมูลที่ Horoscope.Mthai.com นำมาฝาก

อานิสงส์

ไม่ทานเนื้อสัตว์

อานิสงส์ ขั้นต้นของการไม่กินเนื้อสัตว์ ไม่ฆ่าสัตว์และไม่เบียดเบียนสัตว์ คือ จะทำให้ชีวิตของเราไม่ต้องตายด้วย ปืนผาหน้าไม้ คมหอกคมดาบ ไม่ตายด้วยเหตุการณ์อันน่าสยดสยองหรือภัยพิบัติต่างๆ ทั้งยังสามารถตัดกรรมในเรื่องการฆ่าและยุติการจองเวรกับสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกด้วย

อานิสงส์ ของการไม่ทานเนื้อสัตว์
1. เป็นที่รักใคร่ของบรรดาเทพ พรมตลอดจนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย
2. จิตอันเป็นมหาเมตตาย่อมบังเกิดขึ้น
3. สามารถตัดขาดความอาฆาต ดับอารมณ์เหี้ยมโหดเครียดแค้นในใจลงได้
4. ปราศจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกาย
5. มีอายุมั่นขวัญยืน
6. ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากวัชรเทพทั้งแปด
7. ยามหลับนิมิตรเห็นแต่สิ่งที่ดีงามเป็นศิริมงคล
8. ย่อมระงับการจองเวร สลายความอาฆาตแค้นซึ่งกันและกัน
9. สามารถดำรงอยู่ในกระแสแห่งนิพพาน ไม่พลัดหลงตกลงสู่อบายภูมิ
10. ทันทีที่ละสังขารจากโลกนี้ จิตญาณจะมู่งสู่คติภพ

ขอบคุณข้อมูลจาก members.tripod.com

ขออนุญาตใช้เนื้อหา