ฮวงจุ้ยไม่ดี สร้างความร้าวฉานใน ชีวิตคู่

Home / ดูดวง, ฮวงจุ้ย / ฮวงจุ้ยไม่ดี สร้างความร้าวฉานใน ชีวิตคู่

บางครั้ง หากเราเรียนรู้ฮวงจุ้ยแบบผิดๆ ก็อาจจะส่งผลให้เกิดผลเสียกับคุณได้ Horoscope.Mthai.com จึงจะมาบอกว่าฮวงจุ้ยแบบไหนที่เรียกว่าไม่ดี ซึ่งจะสร้างความร้าวฉานใน ชีวิตคู่ ของคุณได้

ชีวิตคู่

ฮวงจุ้ยไม่ดี สร้างความร้าวฉานใน ชีวิตคู่

ทั้งนี้โบราณกล่าวไว้ว่าครอบครัวปรองดองเป็นลาภอันประเสริฐ บ้านที่มีแต่เรื่องทะเลาะไม่หยุดหย่อน ย่อมยากที่จะเกิดบรรยากาศแห่งความกลมเกลียว ดวงของบ้านย่อมไร้ความเจริญรุ่งเรือง ทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้อาศัยภายในบ้าน

ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร้าวฉานใน ชีวิตคู่ จึงควรระวังลักษณะทาง ฮวงจุ้ย ดังนี้

ประการแรก ไม่ควรปลูกไม้เลื้อยบริเวณหน้าประตูบ้าน โดยเฉพาะหากเป็นพืชที่มีดอกจะยิ่งหนุนนำให้เกิดการนอกใจ ตำแหน่งบริเวณหน้าประตูหลักถือเป็นสัญลักษณ์ของเจ้าบ้าน หากเกิดปัญหามือที่สาม จะทำให้ประคับประคองความสัมพันธ์ได้ยาก

นอกจากนี้ควรระมัดระวังประเภทของไม้ดอกที่จะปลูกในสวนหรือระเบียงด้านหน้าด้วย ยกตัวอย่างเช่น ดอกไม้ที่ยื่นออกไปนอกกำแพงสื่อความหมายถึงภรรยามีชู้ และบริเวณระเบียงด้านหลังห้ามมีเถาวัลย์ไม้เลื้อยปกคลุมเด็ดขาด เพราะสื่อถึงการนอกใจ

นอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ การตกแต่งภายในบ้านควรหลีกเลี่ยงของประดับประเภทมีดดาบ กระบี่ หรือพัด เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท ดาบ พลัดพราก พัด จึงต้องระวังเป็นพิเศษ