ชื่อไหนดีไม่ดี วิธีตั้งชื่อโดยระเอียด ตามตำราพรหมชาติ

Home / ดูดวง / ชื่อไหนดีไม่ดี วิธีตั้งชื่อโดยระเอียด ตามตำราพรหมชาติ

การ ตั้งชื่อ นามสกุล เป็นเรื่องจำเป็นอย่างหนึ่งในปัจจุบันนี้ คือ ทุกคนต้องมีชื่อ ทว่าชื่อนั้นจะต้องซ้ำกับใคร อย่างไร ยังมีความสำคัญน้อยกว่านามสกุลซ้ำของใครไม่ได้ นอกจากตระกูลนั้นเขาอนุญาตหรือสืบสายโลหิตกันโดยตรงหรือทางอ้อม เช่น การสมรส หญิงจำต้องใช้นามสกุลสามี อย่างนี้เป็นต้น ก็เรื่องเล่าเรามีปัญญาความคิด การ ตั้งชื่อ นามสกุลทั้งที เอาเป็นของเราเองก็ได้ เพื่อให้ทราบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตั้งชื่อบุตรหลาน ของท่านเอง เพื่อให้เป็นศรีแก่ตัวผู้นั้นเอง และสกุลวงศ์ของตน Horoscope.Mthai.com จึงจะขอแนะนำวิธีการเลือกคำตามลักษณะวันที่ดีต่อไปนี้

ตั้งชื่อ

วิธี ตั้งชื่อ ตามตำราพรหมชาติ

ทักษาของอักษรตามวัน
สิทธิการิยะ ผู้ใดเพื่อให้ชื่อมีความหมาย เป็นสิริมงคล ถูกเกณฑ์ตามหลักโหราจารย์ ผู้นั้นพึงยึดหลักเกณฑ์อักษรที่ก่อให้เกิดสวัสดิมงคลนาม ตามทักษาวันทั้งหลายที่ตนเกิดไว้ มีดังนี้
1. วันอาทิตย์ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
2. วันจันทร์ ก ข ค ฆ ง
3. อังคาร จ ฉ ช ซ ฌ ญ
4. วันพุธ (กลางวัน) ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ฌ
5. วันพฤหัสบดี บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
6. วันศุกร์ ศ ษ ส ห ฬ ฮ
7. วันเสาร์ ด ต ถ ท ธ น
8. วันพุธ (กลางคืน) ย ร ล ว

ตามเกณฑ์ ทักษาดังกล่าวนี้ อักษรประจำวันทั้งหลาย จึงเป็นเกณฑ์ตายตัว อย่างนี้
1. วันอาทิตย์ หมวดสระ คือ อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอ โอ
2. วันจันทร์ หมวด ก คือ ก ข ค ฆ ง
3. วันอังคาร หมวด จ คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
4. วันพุธ หมวด  ฎ คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฬ ณ
5. วันพฤหัสบดี หมวด ป คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
6. วันศุกร์ เศษวรรค คือ ศ ษ ส ห ฬ ฮ
7. วันเสาร์ หมวด ด คือ ด ต ถ ท ธ น
8. วันพุธ (กลางคืน) เศษวรรค คือ ย ร ล ว

วิธีตั้งชื่อ

หลักเกณฑ์การ ตั้งชื่อ

หลักการนับวันตามทักษา  ให้นับเวียนขวาเสมอ ทั้งชาย หญิง กล่าวคือ คนเกิดวันอาทิตย์ ให้นับตั้งแต่วันอาทิตย์ไป คือ ใช้วันของตนนั้นว่า บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี

ข้อสังเกต วันตามทักษานี้จะไม่เรียงกันอย่างวันในรอบสัปดาห์ที่เรารู้จักกันดีแล้ว เวลานับต้องดูทักษา จะเห็นได้ว่า ถึงวันพุธ (กลางวัน) แล้วจะนับเสาร์แล้วก็พฤหัสบดี พุธ (กลางคืน) แล้วไปหาศุกร์เป็นวันสุดท้าย

อนึ่ง ท่านเกิดวันอะไร วันนั้นก็เป็นบริวารของท่าน ตามแผนภูมิ เพื่อสะดวกแก่การนับใคร่ขอนำมาแสดงไว้อย่างนี้ เกิดวัน บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
1. อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัส ราหู ศุกร์
2. จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัส ราหู ศุกร์ อาทิตย์
3. อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัส ราหู ศุกร์ อาทิตย์ จันทร์
4. พุธ เสาร์ พฤหัส ราหู ศุกร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร
5. พฤหัส ราหู ศุกร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์
6. ศุกร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัส ราหู
7. เสาร์ พฤหัส รู ศุกร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ
8. ราหู ศุกร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัส

หมายเหตุ ราหู หมายถึง คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ซึ่งโหราศาสตร์แยกจากวันพุธ (กลางวัน) ไว้ต่างหาก
 
ความหมายทักษา
บริวาร หมายถึง บุตร สามี ภรรยา ข้าทาส ชายหญิง รวมทั้งคนที่เราต้องการให้ความอุปการะภายในครอบครัวเราทุกคนด้วย
อายุ หมายถึง ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนวิถีทางแห่งการดำเนินชีวิตของเรา
เดช หมายถึง อำนาจวาสนา เกียรติยศ ชื่อเสียง ตำแหน่งหน้าที่การงาน ตลอดจนการศึกษาเล่าเรียน ความรักใคร่ เกรงกลัว
ศรี หมายถึง หลักทรัพย์สิน เงินทอง ของใช้สอย สิริมงคล โชคลาภ ที่ได้มาเป็นสิ่งของต้องใช้จ่ายและที่จะได้ในภายหน้า
มูละ หมายถึง หลักทรัพย์เดิมที่ไดรับเป็นมรดกตกทอดมาถึงตน และมีอยู่ในปีปัจจุบัน ตลอดฐานะญาติพี่น้องของเรา
อุสาหะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร การทำงาน ผลสำเร็จจากงาน รวมถึงการมีหัวคิดริเริ่มและทิฐิมานะ
มนตรี หมายถึง ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูเรา อันอาจจะได้แก่ บิดามารดา อุปัชฌาย์ อาจารย์ ครู เจ้านายและผู้ให้ความช่วยเหลือเราทุกคน
กาลกิณี หมายถึง ความชั่วร้าย ศัตรู คู่อาฆาต คนไม่ถูกกัน ความไม่ดีงามต่าง ๆ รวมทั้งอุปสรรคนานาประการที่มาในทางเลว

ดังนั้น การ ตั้งชื่อ จึงจำต้องเลือกเอาเฉพาะอักษรที่ดีเป็นสิริมงคล นามแก่ตัวเราเท่านั้น โดยเฉพาะตัวอักษร กาลกิณี ให้เว้นเด็ดขาด ท่านว่าไม่ดีเลย ส่วนใหญ่ที่นิยมใช้กันมากก็เฉพาะอักษรที่เป็น เดช ศรี และมนตรี กล่าวคือ ใช้อักษรในหมวดที่ 3 นั้น ปะปนกัน ตั้งเป็นชื่อ และชื่อนั้นก็ควรจะมีความหมายและได้ความ มิใช่เอาอักษรโน้นปนอักษรนี้ แต่พอแปลดูไม่ได้เรื่องราวอะไร ชื่อปัจจุบันนี้ปรากฏว่านิยมใช้ภาษาบาลี สันสกฤตเป็นส่วนมาก ดังนั้นจึงมีมากกว่า 1 พยางค์เสมอ บางคนชื่อยาวตั้ง 5 พยางค์ก็มี โดยมากมักเป็นสตรี เพื่อความสะดวกของท่านจะตั้งชื่อ ขอบอกกล่าวไว้เลยว่า อักษรหมวดไหนไม่ควรใช้สำหรับผู้เกิดวันอะไร ต่อไปนี้

คนเกิดวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้อักษร ศ ษ ส ห ฬ
คนเกิดวันจันทร์ ไม่ควรใช้อักษร อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
คนเกิดวันอังคาร ไม่ควรใช้อักษร ก ข ค ฆ ง
คนเกิดวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้อักษร จ ฉ ช ฌ ญ
คนเกิดวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้อักษร ด ต ถ ท ธ น
คนเกิดวันศุกร์ ไม่ควรใช้อักษร ย ร ล ว
คนเกิดวันเสาร์ ไม่ควรใช้อักษร ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้อักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

เท่าที่สังเกต ชื่อที่หาคำยากได้แก่ คนเกิดวันจันทร์เท่านั้น เพราะชื่อคนเกิดวันนี้ จะใช้อักษรที่ใช้พยัญชนะล้วน ๆ ไม่มีสารปะปนด้วยเลย เรามักจะเห็นชื่อคนที่เกิด วันจันทร์ ควรตั้งชื่อทำนองนี้ สมพร สมพล พชร (อ่านว่า พด – ชะ – ร) แปลว่า เพชร) กมล นพพร นคร กนก กนกวรรณ นภดล วรรณ กมลพรรณ มงคล วรเดช พยงค์ ทศพร ขจร ขจรยศ สงวน สงบ วรกมล พรหม สมมนต์ ฯลฯ

ตามที่ยกตัวอย่างชื่อสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์มานี้แสดงว่า พอมีหามาตั้งชื่อได้บ้าง แต่ไม่มากเหมือนผู้เกิดวันอื่น ๆ สำหรับ การันต์ ในชื่อว่า “ณงค์” นั้นก็พอยอมให้ใช้ได้ เพราะถือว่า การันต์ ไม่ใช่จำพวกอักษรที่เป็นสระโดยตรงอนุโลมใช้กันได้ สมมุติท่านจะตั้งชื่อใครคนหนึ่ง เช่น คนเกิดวันอังคาร อักษรที่ไม่ควรใช้ เพราะเป็นกาลกิณี ได้แก่ อักษรหมวด ก ได้แก่ ข ค ฆ ง พอทราบอย่างนี้ ก็หาอักษรที่เป็น เดช ศรี มนตรีต่อไป

อักษรที่เป็นเดช สำหรับผู้เกิดวันอังคาร ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น เป็นศรี ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม เป็นมนตรี ได้แก้ สระทั้งหมด ดังนั้น สมมุติว่าให้ชื่อผู้นั้นว่า “โพธิ์” แยกดูจะได้อย่างนี้ สระโอ สระอิ และการันต์ เป็นมนตรีทั้งหมด พยัญชนะ พ เป็นศรี พยัญชนะ ธ เป็นเดช ดังนั้นชื่อนี้ก็ใช้ได้ เพราะพร้อมด้วยอักษรที่มีทั้งเดช ศรี มนตรี ทั้ง 3 ประการที่คนชอบหาตั้งกันในปัจจุบันนี้ ชื่ออื่น ๆ เมื่อท่านเลือกพอใจแล้ว ก็ขอให้คิดแยกดูตามตัวอย่าง ดังกล่าว แล้วนั้นพอใจแล้ว ก็ขอให้แยกตามตัวอย่างดังกล่าวนั้นเถิด

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อ

ตั้งชื่อ อย่างไรให้เป็นมงคล

อนึ่ง ไม่ว่าบุตรหลานท่านจะเกิดในวันอะไร พึงเลือกรายชื่อเรียงลำดับอักษรที่นำมากล่าวไว้ดังต่อไปนี้

ผู้เกิดวันอาทิตย์ หมวดสระ (อ) อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
(ชาย) อดิศักดิ์ อนุชิต อดิสร อนุพงศ์ อดิเรก (ดิเรก) อโนชา อนันต์ อาจินต์ อนุกูล อานนท์ อุทัย อุเทน อภิเดช อภิรักษ์ อมรเทพ อเนกพงศ์ อนุสรณ์ อุกกฤษฎ์ อุดมศักดิ์ อุดมพงษ์ (หญิง) อรอนงค์ อรพรรณ อมรศรี อรพินท์ อมรรัตน์ อรวรรณ อรทัย อังคณา อนงค์นาถ อัจฉรา อัปษรศรี อุบล อารีรัตน์ อุดมลักษณ์ อุไรศรี อุไรวรรณ อุษณา อุษา อุษณี อาภาศรี อาภัสรา

ผู้เกิดวันจันทร์ หมวด ก ข ค ฆ ง
(ชาย) กนก กอบชัย กนกศักดิ์ เกษม กมล กัมพล กรีฑา เกียติ กัมปนาท เกียรติศักดิ์ กำจร เกรียงไกร กำแหง โกฎล กอบเดช โกเมนทร์ โกวิท กิตติ เกริกชัย ไกรสร กิตติ เกริกชัย ไกรสร เกริกฤทธิ์ เกรียงเดช (หญิง) กนกวรรณ กองคำ กนกศรี กรองกาญจน์ กมลศรี กัลยาณี กมลมาลย์ กิ่งแก้ว กรองแก้ว กิ่งกาญจน์ กรองทอง โกสุม กาญจนา กุสุมา เกษมศรี เกศินี เกษมณี เกศนนก
อักษร ข (ชาย) ขจรพงศ์ ขวัญชัย ขจรเกียรติ ขจรศักดิ์ ขุนณรงค์ ขุนแผน ขุนทอง (หญิง) ขนิษฐา ขวัญเรือน ขวัญชีวา ขวัญแก้ว ไขศรี ขันทอง
อักษร ค (ชาย) คำรณ คำรบ คำแหง คำนวณ ครรชิต ครรชิตพล คัมภีร์ โคจร คมคาย คุณากร (หญิง) เครือวัลย์ คะนึงนิจ คัมภีรพรรณ คะนึงครวญ โคมแก้ว คำหอม
อักษร ง (ชาย) งาม งามพงศ์ งามพันธ์ เงิน งามพร้อม งามพิศ (หญิง) งามจิต เงินยวง งามเนตร งามพรรณ งามพร้อม งามพิศ

ผู้เกิดวันอังคาร หมวด จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อักษร จ.(ชาย)
จรูญ เจริญ จรัส จตุรพ จักรพงศ์ จักรพันธ์ เจนณรงค์ จิระพงศ์ จำรุญ (หญิง) จงกล จงกลนี จรัสศรี เจริญพงศ์ เจริญศรี จันทร์ฉาย จันทิมา จิราวรรณ เจือจันทร์ จุไรวรรณ จุฑา เจตน์ จุฑามาศ จำลองลักษณ์ จารุวรรณ
อักษร ฉ.(ชาย) ฉลาด เฉลียว เฉลิม โฉลก เฉลิม โฉลก (หญิง) ฉลวย ฉวีวรรณ ฉันทนา เฉลิมขวัญ เฉลิมศรี โฉมฉาย โฉมศรี ไฉไล
อักษร ช.(ชาย) ชนะ ชะลอ ชัยยันต์ ไชยวัฒน์ ชวาล โชติ ชูศักดิ์ ชัยวัฒน์ ชำนาญ ชูเกียรติ ชิตพล ชาญณรงค์ (หญิง) ชวนชื่น ชวนชม  ชวนพิศ ชวาลา ชมพู ช่อผกา ชื่นกมล ชื่นจิต ชูศรี โชติมณี ชุมสาย ชุติมา

ผู้เกิดวันพุธ (กลางวัน) อักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
(ชาย) ณัฐิวุฒิ ณรงค์ศักดิ์ ฐากูร ณรงค์ ณรงค์ฤทธิ์ ฐานันดร (หญิง) ฐิติมา ฐาปนี

ผู้เกิดวันเสาร์ หมวด ด ต ถ ท ธ น
(ชาย) ดวง ดนัย ดรุณ ดำเกิง ดำรง ดิเรก เดชฤทธิ์ ดิลก เติมพงศ์ เดิมศักดิ์ ถนัดกิจ ถนอม ถาวร ถวัลย์ เถลิง ถวิล ทศพล ทักษิณ ทวีศักดิ์ ทินกร เทียนชัย ธานี ธานินทร์ ขวัญชัย ธีรศักดิ์ เธียร ธาดา นคร นภดล นันทน์ นิคม นิกร นิตย์ เนตร นิเวศน์ นิพนธ์ นิรันดร (หญิง) ดรุณี ดวงใจ ดวงเดือน ดวงกมล ดารารัตน์ เดือนฉาย ดุษฎี เตือนใจ เตือนจิต เติมศรี ถนัดศรี ถนอมศรี ถนอมพรรณ ถนิมรักษ์ เฉลิงศรี ถวิลจิต ทศพร ทัศนีย์ เทียมแข ทิพยรัตน์ เทียนทอง ธัญญลักษณ์ ธิดา ธาร ธิติมา ธิดารัตน์ ธารารัตน์ นงคราญ นงนุช นงเยาว์ นงลักษณ์ เนาวรัตน์ นลินี นวลอนงค์ นันทนา นิตยา นิโลบล

ผู้เกิดวันพฤหัสบดี หมวด บ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
(ชาย) บัญชา บำรุง บรรจบ บันลือ บัลลังก์ บุศย์ บัญชร บรรเจิด บรรเทา บัณฑิต บุญญฤทธิ์ บุญส่ง บัญญัติ บันเทิง บัญชา ประถม ปฐม ประจวบ ประจักษ์ ปราจีน ประมวล ประภาส ประสาร ประเสริฐ ประสงค์ ประสิทธิ์ ปรีดี ปรีชา แผน แผ้ว ผดุงพล ผดุงพงษ์ พจน์ โพยม พรหม พัฒน์ พิชัย พิบูล พิเชษฐ์ พิษณุ พิทักษ์ พิพัฒน์ พงศ์ศิริ พิสิทธิ์ ไพบูลย์ ไพโรจน์ ไพศาล เพทาย ภักดี ภาณุพงศ์ ภิญโญ ภาสกร มงคล มนตรี มานัส มนูญ มาโนช เมธี ไมตรี มาโนชญ์ มานิตร (หญิง) บัวแก้ว บานชื่น บุหงา บุญลือ บุษยมาศ เบญจรงค์ เบญจมาศ เบญจวรรณ บุษยรังสี บัวลอย บัวโรย บุษบา เบญจกานี ใบเงิน ใบทอง ปฐมาวดี ปทุม ปทุมวดี ประสาคร ปิยธิดา ปรียา เปรมกมล เปรมจิต เปรมใจ เปลวใจ เปี่ยมสุข ผกามาส ผกาวดี ผ่องศรี ผ่องอำไพ ผุสดี พจมาลย์ พรพิมล พิไลวรรณ พิกุลแก้ว พิกุลทอง เพราพิลาส พวงผกา พงศ์ผกา พิสมัย เพลินพิศ พูนศรี ทิพย์ เพชรา ทิพยา พิจิตรา พุทธรักษา ไพรวรรณ ไพจิตรา ภาณุมาส ภัทรา ภัศรา ภารดี ภัทรศรี มัณฑนา มลิวัลย์ มลุลี มัทรี มารยาท มาลินี มารศรี แม้นมาศ มัลลิกา

ผู้เกิดวันพุธ (กลางคืน) หมวด เศษวรรค ย ร ล ว
(ชาย) เย็น ยอด เยี่ยม ยุติ ยุทธ์ ยศ ยงยุทธ์ โยธิน โยธา ระบือ รักษ์ รัตน์ ระพี ราหุล โรม เหรียญ โรจน์ ฤทธิ์ เริงชัย โรจน์ศักดิ์ เลิศ เลอพงศ์ เลอศักดิ์ หล่อ เลื่อน ล้อมพงศ์ วงศ์ วสันต์ วิกรม วิวัฒน์ วิชัย วิชิต วิรุฬห์ วิสุทธิ์ วิทยา (หญิง) ยุพา ยุพิน ยุพดี เยาวมาลย์ เยาวเรศ เยาวลักษณ์ เย็นฤดี เย็นจิตร ระพีพรรณ รสสุคนธ์ เรณู รื่นฤดี รำไพ รำไพพรรณ รัตนา รัตนาภรณ์ รังสินี รุ่งรัตน์ รุ่งนภา รุ่งเพชร ลลิดา ลักษมี ลักขณา ลาวัลย์ ลินจง ลัดดา วงศ์เดือน วันเพ็ญ วิไลวรรณ วิจิตรา วิสาขา วิมาลา วรรณา วรรณี วิรวรรณ

ผู้เกิดวันศุกร์ หมวด เศษวรรค ศ ษ ส ห
(ชาย) สกล สกุล สงกรานต์ สงบ สงวน สง่า สถิต สมบูรณ์ สมศักดิ์ สมาน สมาธิ สมาบัติ สมัย สรศักดิ์ สันติ เสถียร ศรีรัตน์ สนิท สุพจน์ สุรินทร์ สุริยา สุวรรณ สุมิตร สุเมธ สุภัทร หอมหวน หิรัญ เหม หาญ เหมดี (หญิง) สะคราญ สไบทอง สไบทิพย์ สมจิต สมพร ศรีสมร ศรีสุดา ศศิโสม ศศิฉาย ศศิธร ศรีวรรณ ศรีสง่า สมประสงค์ สร้อย สุภาวดี เสาวคนธ์ เสาวลักษณ์ สิริมา โสภิดา แสง เสริมศรี  ส่องศรี แสงแข โสภา ศรีไสล หัทยา เหมวรรณ หงศ์เหม