ปรับโฉมรูปแบบ สังฆทาน..เพื่อให้เข้ากับสังคมยุคใหม่ !!

Home / ดูดวง / ปรับโฉมรูปแบบ สังฆทาน..เพื่อให้เข้ากับสังคมยุคใหม่ !!

สังฆทาน ยุคใหม่ ไฉไลกว่าเดิม

ทุกวันนี้มีรูปแบบการทำ สังฆทาน แบบใหม่ๆ เกิดขึ้นในสังคมไทยบ้างแล้ว แต่ด้วยเหตุที่คนส่วนใหญ่ ติดอยู่ในนิยามและรูปแบบแคบๆ ของสังฆทานแบบเดิม ทำให้ไม่ได้ตระหนักว่ากิจกรรมเหล่านั้น คือการทำสังฆทานที่มีความหมายตรงกับหลักการของพุทธศาสนามากยิ่งกว่าการถวายถังสีเหลืองเสียอีก

แต่เท่านั้นยังไม่เพียงพอ สังคมควรร่วมกันคิดสร้างสรรค์รูปแบบการทำสังฆทานใหม่ๆ ให้มากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่อาจมีความถนัด มีกำลัง มีเวลา และความสามารถที่แตกต่างกัน ได้มีโอกาสทำทานอันมีผลมากนี้อย่างทั่วถึง  วันนี้แม่หมอ แห่ง Horoscope.mthai.com ขอยกตัวอย่างรูปธรรมของการทำ สังฆทาน ที่เราสามารถทำได้โดยตัวของเราเองคนเดียว หรือร่วมกันทำกับผู้อื่น ให้ได้นำไปปรับใช้กันนะคะ 🙂

สังฆทาน

 

1. การบริจาคทรัพย์ สิ่งของให้กับองค์กร มูลนิธิ หรือแม้แต่กลุ่มบุคคล/บุคคล ที่จะนำทรัพย์ของเราไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ ให้เกิดกับสังคมโดยรวม

2. การช่วยดูแลพื้นที่สาธารณะ ถนน สนามเด็กเล่น สวนหย่อม ให้สะอาดน่าใช้

3. ร่วมเป็นอาสาสมัครในการปกป้องผูถูกละเมิด ถูกเอาเปรียบ หรือได้รับภัยจากธรรมชาติ รวมทั้งสัตว์ที่เดือดร้อนจากการกระทำของมนุษย์

4. การไปช่วยอ่านหนังสือดีๆ เพื่อบันทึกเสียงให้ผู้พิการทางสายตาได้ฟัง

อาสาสมัคร

5. การเข้าร่วมเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม หรือกลุ่มที่ด้อยโอกาส ที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น ไปสอนหนังสือ จัดสันทนาการให้เด็กด้อยโอกาส ให้กำลังใจช่วยเหลือกลุ่มคนที่กำลังประสบปัญหาในชีวิต ไปช่วยดูแลผู้ป่วย เด็กพิการ ผู้สูงอายุในชุมชน หรือบ้านพักคนชรา

6. สร้างเว็บไซต์ หรือสื่อต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนและสังคม ในด้านที่ตนถนัด หรือเข้าไปให้ความรู้ ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในเว็บบอร์ด ที่เปิดให้มีการถาม – ตอบปัญหา แลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างสมาชิก

7. สร้างกลุ่มหรือเข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายสังคมโลกอินเตอร์เน็ต ที่ชักชวนกันทำสิ่งที่ดีงามตามความสนใจ

สิ่งที่ต้องมีความชัดเจน คือการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นนั้น จะเป็น สังฆทาน หรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่รูปแบบของกิจกรรมเป็นสำคัญ แต่อยู่ที่การวางใจ การตั้งเป้าหมายในการสละให้ถูกต้อง ดังที่กล่าวมาหรือไม่

สังฆทาน

ดาวน์โหลดอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่นี่ www.mbookstore.com

บทความนี้ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้บนเว็บไซต์ Horoscope.mthai.com เท่านั้น