กรรมเก่า ความเชื่อ ผลกรรม เมียน้อย แก้กรรม

กลับตัวก่อนสาย ชาตินี้เกิดมาเป็น เมียน้อย แก้กรรมได้อย่างไรบ้าง ?

Home / ดูดวง / กลับตัวก่อนสาย ชาตินี้เกิดมาเป็น เมียน้อย แก้กรรมได้อย่างไรบ้าง ?

เมียน้อย ในสังคมไทยถือว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้อย่างร้ายแรง เพราะคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และศีล 5 ข้อ ก็เป็นสิ่งสำคัญ และเป็นแนวทางให้ดำเนินชีวิตได้อย่างไม่ทำให้ใครเดือดร้อน และการเป็นเมียน้อย ถือว่าเป็นการผิดศีลข้อ 3 ซึ่งกล่าวได้อย่างชัดเจนว่าห้ามผิดลูกเมียคนอื่น หรือประพฤติผิดในกามโดยเด็ดขาด !! การทำอย่างนี้จะส่งผลให้ครอบครัวผู้อื่นได้รับกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างหนัก บางครอบครัวต้องแตกแยก เพียงเพราะความไม่รู้จักพอของคนที่ได้ชื่อว่าหัวหน้าครอบครัว

แม้ว่าการเป็นเมียน้อยนั้น จะเป็นการผิดศีลอย่างร้ายแรง แต่ก็ต้องยอมรับว่าผู้หญิงบางคนไม่รู้ตัวว่ากำลังตกเป็นบ้านเล็กของคนอื่นอยู่ นั่นเป็นเพราะว่าผู้ชายโกหกหลอกลวงว่าไม่มีใคร ไม่มีพันธะต้องรับผิดชอบ หลังจากที่รู้เรื่องจึงต้องมานั่งเสียใจกับคำหลอกลวงจากคนรัก และยังต้องมาถูกประนามจากสังคมและเมียหลวงอีก วันนี้แม่หมอ แห่ง Horoscope.mthai.com จึงอยากหาทางแก้ไขให้ผู้ที่กำลังหลงผิดอยู่นั้น ได้กลับตัวกลับใจ และสร้างอานิสงส์ในชาตินี้ เพื่อที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ได้อย่างไม่เจ็บปวดมากนัก ด้วยการนำหลักพระพุทธศาสนาเข้าช่วย

 เมียน้อย

โดยมีความเชื่อกันว่า เมื่อชาติที่แล้วหากท่านชอบผิดลูก ผิดเมียผู้อื่น ส่งผลให้ชาตินี้ต้องมาเป็นเมียน้อย จนได้รับความทุกข์ใจอยู่เสมอ วิธีแก้กรรม แนะนำให้ท่านพยายามถือศีล 8 ไหว้พระสวดมนต์ทั้งเช้าและเย็น หมั่นทำอย่างสม่ำเสมอ จะเลือกทำที่บ้านหรือที่วัดก็ได้ และอธิษฐานจิต กรวดน้ำลงพระแม่ธรณี พร้อมกับกล่าวว่า …

“บุญและกุศลที่ข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติ ทั้งสวดมนต์ ไหว้พระ และนั่งกรรมฐานนี้ จงเป็นบุญแห่งทิพย์สำเร็จแก่ดวงจิต ดวงใจ ที่ตกหล่นมาตั้งแต่อดีตชาติ แล้วมาจุติอยู่ในร่างกายสังขารในชาตินี้ แล้วมีความรัก ความสัมพันธ์ทางกายกับผู้หนึ่งผู้ใดแล้วตกอยู่ในสภาพ เมียน้อย เมียเก็บมาตลอด ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม และขอดึงดวงจิตนั้นที่เคยตกหล่นในความเป็นเมียน้อยมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ จงหลุดพ้นและสามารถมีคนรักที่สามารถเปิดเผยได้ โดยไม่ต้องเป็นเมียน้อยอีกต่อไป “

ดาวน์โหลดอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่นี่ www.mbookstore.com
บทความนี้ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้บนเว็บไซต์ Horoscope.mthai.com เท่านั้น