ตักบาตร ทำบุญ วันมาฆบูชา วันแห่งความรัก เสริมมงคล

วันมาฆบูชา! วันแห่งความรักในทางพระพุทธศาสนา

Home / ดูดวง / วันมาฆบูชา! วันแห่งความรักในทางพระพุทธศาสนา

วันมาฆบูชา ได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่าม กลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ

1. พระสงฆ์สาวก 1,250 รูปได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย

2. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง

3. พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรง อภิญญา 6

4. วันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4

ในปี 2560 วันมาฆบูชา ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ โดยกำหนดให้วันมาฆบูชาแทนความหมายของความรักที่บริสุทธิ์ เนื่องจากส่วนใหญ่จะตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งถือเป็นเดือนแห่งความรักในทางสากล โดยกิจกรรมนอกจากในช่วงเช้าจะมีการทำบุญตักบาตรที่วัดแล้ว ในช่วงเย็น ยังมีการเวียนเทียนอีกด้วย สำหรับใครที่ไม่ได้ติดธุระไปไหน ก็มาทำบุญสร้างกุศล เสริมมงคลกันนะคะ

logo_horo

รูปประกอบและเรียบเรียงโดย : Horoscope.mthai.com