มีจริงหรือ ? คาถารักษามะเร็ง สุดยอดความเชื่อโบราณ แก้โรคเวรโรคกรรม

Home / ดูดวง / มีจริงหรือ ? คาถารักษามะเร็ง สุดยอดความเชื่อโบราณ แก้โรคเวรโรคกรรม

พระคาถารักษามะเร็ง

Ceremony of International Alms Offering to 10,000 monks

ท่องนะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธังทลาย ธัมมังหาย สังฆังสูญ

พุทโธรักษา ธัมโมรักษา สังโฆรักษา

แล้วสูดลมกลั้นหายใจ 1 อึด และภาวนาตามลมหายใจเข้า-ออก นึกในใจว่า…

สัมพุทโธ มะอะอิ ระโชหะ ระนัง ระชัง หะระติ

logo_horo

รูปประกอบและเรียบเรียงโดย : Horoscope.MThai.com