คาถาค้าขายดี คาถาพระเจ้าห้าพระองค์ ค้าขายดี บทสวด พระคาถา หลวงพ่อโสธร

คาถาพระเจ้าห้าพระองค์ บทสวด หลวงพ่อโสธร ขอให้ค้าขายดี

Home / ดูดวง / คาถาพระเจ้าห้าพระองค์ บทสวด หลวงพ่อโสธร ขอให้ค้าขายดี

หลวงพ่อโสธร หรือ หลวงพ่อพระพุทธโสธร เป็นพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อมูลจากการตรวจสอบภายในหลวงพ่อโสธรโดยกรมศิลปากร พบว่า หลวงพ่อโสธรประกอบขึ้นจากหินทรายแปดชิ้น แล้วพอกปูนทับเป็นองค์ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ คือมีพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิราบ พระชงฆ์ขวาทับพระชงฆ์ซ้าย พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายวางซ้อนกันอยู่บนพระเพลา มีส่วนสูง 6 ฟุต 7 นิ้ว พระเพลากว้าง 5 ฟุต 6 นิ้ว

หลวงพ่อโสธร

หลวงพ่อโสธร
หลวงพ่อโสธร

 

คาถาพระเจ้าห้าพระองค์
(หลวงพ่อพระพุทธโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา)

(ท่องนะโม 3 จบ)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ระลึกถึงหลวงพ่อพระพุทธโสธร ขอให้ค้าขายดี

(ท่องคาถา 1 จบ)
นะทรงฟ้า โมทรงดิน พุททรงสินธุ์ ธาทรงสมุทร ยะทรงอากาศ
พุทธัง แคล้วคลาด ธัมมัง แคล้วคลาด สังฆัง แคล้วคลาด ศัตรูภัยพาล วินาสสันติ

นะกาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเช โมกาโร โกนาคะมะโน นานาจิตเต
พุทธะกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธากาโร ศรีศากยะมุนี โคตะโม
จะ กันเต ยะกาโร อะริยะเมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา นะมามิหัง

วิธีดูหลวงพ่อโสธรลงยา 2509 โดย บอย ท่าพระจันทร์

เทศกาลประจำปีหลวงพ่อโสธรจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง คือ

1. จัดช่วงเดือน 5 เรียกว่า งานกลางเดือน 5 เริ่มจัดงานตั้งแต่วันขึ้น 14-15 ค่ำ ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 5 รวม 3 วัน
2. จัดช่วงเดือน 12 เรียกว่า งานกลางเดือน 12 เริ่มจัดงานตั้งแต่วันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 12 รวม 5 วัน โดยจัดร่วมกับงานกาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา