วัดดัง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร วัดโพธิ์ วัดไทย สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

5 จุดไฮไลท์ ที่สุดของความงดงาม ที่ห้ามพลาดเด็ดขาด! เมื่อเดินทางไป วัดโพธิ์

Home / ดูดวง / 5 จุดไฮไลท์ ที่สุดของความงดงาม ที่ห้ามพลาดเด็ดขาด! เมื่อเดินทางไป วัดโพธิ์

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และเป็นวัดประจำพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งวัดโพธิ์นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้ว ยังถือเป็นมหาวิทยาลัยแรกในประเทศไท ที่รวบรวมความรู้ด้านต่างๆ ทั้งประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ภูมิปัญญาไทยไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้มากมาย และที่สำคัญนั่นก็คือความงดงามภายในวัด ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

5 ไฮไลท์ มรดกศิลป์ แห่ง วัดโพธิ์

1. พระวิหารพระพุทธไสยาส

วัดโพธิ์

เมื่อใครเข้ามาแล้วก็ต้องตะลึงไปกับความงดงามและยิ่งใหญ่ของพระนอน เพราะเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองเหลืองอร่ามทั้งองค์ ซึ่งพระพุทธไสยาสวัดโพธิ์นั้นมีความแตกต่างกับพระพุทธไสยาสองค์อื่นๆ โดยมีเอกลักษณ์พิเศษคือพระบาทของท่านทั้ง 2 ข้างจะเสมอกัน แต่ที่โดดเด่นคือภาพมงคล 108 ประการ พร้อมลวดลายประดับมุกอยู่บริเวณพระบาท อันเป็นลายศิลปะไทยกับจีนที่ผสมผสานกันกลมกลืนอย่างประณีต ภายในวิหารยังมีจิตรกรรมฝาผนังที่ถ่ายทอดตำนานต่างๆ อาทิ ประวัติของภิกษุณี, พงศาวดารลังกา เป็นต้น และยังมีแผ่นจารึกตกแต่งไว้สวยงาม เรียกได้ว่าถ้าใครมาถึงวัดโพธิ์แล้วไม่ได้เข้ามาชมพระวิหารพระพุทธไสยาส ถือว่าพลาดสุดๆ

2. พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล

วัดโพธิ์

มหาเจดีย์ขนาดใหญ่ 4 องค์ ที่ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วและซุ้มประตู โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์จีน โดยมีตุ๊กตาหินแบบจีนประดับอยู่ข้างประตู ประตูละ 1 คู่ ส่วนองค์พระเจดีย์นั้น เป็นเจดีย์ย่อไม้สิบสอง ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบลวดลายประณีตงดงาม เป็นเจดีย์ที่มีความพิเศษเพราะเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 1-4 มีชื่อเรียกอันไพเราะ โดยพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 1 นามว่า “พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชดาญาณ” พระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 2 นามว่า “พระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรกนิทาน” พระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 3 นามว่า “พระมหาเจดีย์มุนีบัตบริขาร” และพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 4 นามว่า “พระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยทัย”

3. พระอุโบสถ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

ถูกสร้างขึ้นในรัชกาลที่1 ตามแบบศิลปะอยุธยาตอนปลาย ซึ่งภายในพระอุโบสถจะประดิษฐาน “พระพุทธเทวปฏิมากร” โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช ทรงอัญเชิญมาจากวัดศาลาสี่หน้า ด้วยประสงค์ตั้งมั่นว่าจะตั้งกรุงเทพฯ เป็นพระนครอย่างถาวร คนทั่วไปที่มาสักการะเชื่อกันว่าการมากราบไหว้ขอพรต่อ “พระพุทธเทวปฏิมากร” จะช่วยให้โชคดี และเกิดความสงบจิตสงบใจ

4. ตำหนักวาสุกรี

ตำหนักวาสุกรี

เป็นตำหนักที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ที่ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และทรงเป็นเจ้านายชั้นสูงพระองค์แรกที่ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า พระผู้ทรงเป็นรัตนกวีของชาติ ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระโกศทรงฝรั่งบรรจุพระอัฐิของพระองค์ท่านด้วย ซึ่งถ้าหากใครได้เข้ามาชมความงดงามของตำหนักวาสุกรีนับว่าเป็นความโชคดี ที่ได้เห็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่า

5. พระวิหารคด หรือ พระวิหารคดพระพุทธเจ้าเข้านิพพาน

วัดโพธิ์

เป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงเขตพุทธสถานสำคัญ มีลักษณะเป็นพระอุโบสถหรือพระเจดีย์รูปคดแบบหักศอก ใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปที่พุทธศาสนิกชนสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา และยังใช้เป็นที่ให้พระภิกษุสงฆ์เดินจงกรม ภายในพระวิหารคดยังมีพระพุทธรูปปางถวายพระเพลิงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งหาชมได้ยากในประเทศไทย

นอกเหนือจากไฮไลท์ทั้ง 5 ที่ห้ามพลาดเมื่อมาวัดโพธิ์แล้ว ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง เพราะที่วัดแห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมายให้เหล่าคนรุ่นหลังได้ศึกษา นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และโบราณสถานอันทรงคุณค่าที่ครั้งหนึ่งในชีวิตควรมาสัมผัส

ฝันร้ายกลายเป็นดี ฝันดีให้เป็นจริง

ขอบคุณข้อมูลจาก: Ais